TOTS 21

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 27 d’octubre de 2020, s’ha aprovat la concessió de la subvenció corresponent a l’anualitat 2020, del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, per la que s’ha concedit 510.144,38€ a l’Ajuntament de Vilallonga en concepte de sanejament romanen tresoreria ajustat negatiu.