.

.

TOTS 21

El proper 18 d’abril un equip mòbil de DNI-e de la Policia Nacional es desplaçarà a Roda de Berà per renovar o tramitar el Document Nacional d’Indentitat d’aquelles persones que no puguin desplaçar-s’hi als equips locals de Tarragona, Reus o Tortosa per fer-ho.

S’instal·laran a les dependències de Hotel d’Entitats de Roda de Berà i atendran a les persones, fins a un màxim de seixanta, que prèviament hagin demanat cita, amb prioritat per a les persones grans amb dificultats de desplaçament. Per apuntar-s’hi cal anar a l’Hotel d’Entitats, al carrer Mossèn David Pujol, 2; o trucar al telèfon 977 65 77 12.

El dia 18 s’efectuarà la pressa de les dades i serà el dia 21 d’abril quan les mateixes persones podran passar per l’Hotel d’Entitats a recollir el seu DNI-e.

Documentació necessària:

– Una fotografia (recent en color, amb fons en blanc, llis i uniforme; centrades, de front amb el cap descobert i sense ulleres de vidres foscos).

– El DNI anterior (en cas de renovació).

– En cas de canvi de domicili s’haurà d’aportar certificat o volant d’empadronament que tingui una vigència de menys de tres mesos.

– Primera expedició: Volant o certificat d’empadronament. Certificat literal de naixement expedit pel Registre Civil als efectes de l’obtenció del Document Nacional d’Identitat. Només s’admetran certificats emesos amb una antelació màxima de tres mesos. En cas que el sol·licitant sigui menor d’edat o incapacitat (avalat per certificat mèdic), la persona que el representi acreditarà el domicili d’aquest i exhibirà el seu DNI, en vigor.

– Pagament de les taxes: 10.60 euros. Tràmit gratuït en el cas de renovació per canvi de domicili.