TOTS 21

Imatge del semàfor provisional instal·lat per regular el tràfic. Foto: Ajuntament

Aquest dimarts s’ha produït un despreniment del revestiment i dels elements d’evacuació d’aigües pluvials de l’immoble situat a l’avinguda de Catalunya, núm. 43 del Catllar. Segons ha informat l’ajuntament, «savant el risc per la seguretat dels vianants, del trànsit rodat i de les construccions i instal·lacions confrontants, s’ha hagut de limitar a un únic sentit de circulació el tram afectat, i s’ha instal·lat un semàfor per regular-ne la circulació».

Redacció