.

.

TOTS 21

Un dels senyals amb enganxines

Un dels senyals amb enganxines

L’Ajuntament de Torredembarra sancionarà el regidor de la CUP, Toni Sacristan, per enganxar adhesius en nombrosos senyals de circulació del municipi. El consistori ha obert 53 expendients sancionadors en el decurs de 2016.

ha obert 53 expedients sancionadors per infraccions comeses en aplicació de les diferents ordenances municipals en el transcurs d’aquest 2016, mentre que al llarg de l’any 2015 es va tramitar un total de 105 expedients d’aquestes característiques.

El regidor Toni Sacristan

El regidor Toni Sacristan

Aquestes dades les ha donat a conèixer el regidor de Governació, José García, que al mateix temps ha justificat l’expedient sancionador obert contra el regidor de la CUP a l’Ajuntament. El regidor José García ha aportat tot un seguit de documentació gràfica que mostra l’enganxada d’adhesius de la CUP en nombrosos senyals de circulació, incomplint d’aquesta manera l’Ordenança reguladora de la publicitat dinàmica i institucional.

En aquest sentit, el regidor José García assenyala que, a part del de la CUP, aquest 2016 s’han obert sis expedients sancionadors més per incompliment de l’esmentada Ordenança reguladora de la publicitat dinàmica i institucional. De totes maneres, l’expedient obert per l’Ajuntament al regidor de la CUP per enganxar adhesius en llocs no permesos no és l’únic relacionat amb aquesta formació política. José García ha exposat que la Junta Electoral de zona té dos expedients oberts en relació a propaganda electoral col·locada per la CUP fora dels espais habilitats en les dues darreres campanyes electorals.