.

.

TOTS 21

L'Ajuntament de Tarragona paga a 77 dies.

L'Ajuntament de Tarragona paga a 77 dies.

L’equip de govern ha presentat la liquidació del pressupost de l’any passat, en la reunió de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica i Pressupostària. El 2013 les previsions han quedat condicionades arran del desajust provocat a les arques municipals pels incompliments de l’Estat, en menor mesura, i de la Generalitat i el Fons de Cooperació Local. En concret, l’exercici comptable de 2013 s’ha tancat amb un romanent de tresoreria negatiu que ascendeix a 1.337.782,26 euros. Aquesta quantitat és imputable, en part, als diners que deu la Generalitat de Catalunya i al Fons de Cooperació Local ­-610.935,00 euros- i a la subvenció estatal de transport urbà -435.301 euros- menys del previst al pressupost. L’altra part, es deu a l’augment de la provisió per insolvència.

L’Ajuntament paga els proveïdors a 77 dies

El nivell de deute de l’Ajuntament de Tarragona està, sense tenir en compte les operacions de deute a curt termini i segons ha informat la corporació, en el 147,32%. Amb tot, la situació de tresoreria de l’Ajuntament es veu condicionada pels 12.525.501,92 euros pendents de pagar per part del Govern de la Generalitat. Aquest fet, justifica el consistori, provoca que el termini mitjà de pagament sigui de 77 dies, malgrat que la llei fixa l’obligació en 30 dies. Pau Pérez, tinent d’alcalde de Serveis Centrals, Economia i Hisenda, matisa que “l’any passat pagàvem a 98,5 dies”. Així mateix, el màxim responsable de la Gestió Econòmica municipal ha remarcat que “a 31 de desembre de 2013 s’havien pagat el 93,76% de totes les despeses reconegudes durant l’exercici”.

L’objectiu de l’Ajuntament de Tarragona és, tal i com ha manifestat el propi regidor d’Hisenda, “continuar equilibrant les xifres i aconseguir que les altres administracions ens paguin el que ens deuen”. Entre les obres que estan pendents de liquidar figuren: obres a la Casa Consistorial (cofinançats per la Generalitat i la Diputació), el Parc de les Lletres Catalanes (cofinançats amb la Diputació) o contenidors soterrats (cofinançats amb la Generalitat, dels Fons de Cohesió), entre d’altres.