.

.

TOTS 21

Imatge de la roda de premsa d’aquest matí. Foto: Manel Granell

«L’Ajuntament de Tarragona està treballant de manera intensiva des dels darrers tres anys per afavorir la neteja de la ciutat en els diversos àmbits que ha calgut incidir com es la recollida selectiva i la reducció dràstica dels abocadors il·legals», segons ha apuntat avui el conseller de Neteja Pública, Jordi Fortuny, a la roda de premsa de balanç. «I ho ha fet amb importants campanyes de conscienciació, amb un treball més exhaustiu i alhora d’acord amb el plantejament de ser una ciutat molt més sostenible i neta d’ara i en el futur». Entre els resultats tangibles, al llarg del 2021 s’han obert 45 expedients sancionadors en abocaments il·legals i en l’últim any i mig s’han sancionat 73 persones per incompliment de la llei de residus.

«Però la feina cal continuar fent-la de manera intensiva i amb un objectiu molt clar que és el de canviar la manera de relacionar-nos amb els residus que produïm nosaltres mateixos». Segons Fortuny aquesta és la clau, sumada a una sèrie d’accions que ja s’han engegat, però que en molts casos comporten, a més, uns canvis d’hàbits en el dia a dia.

Un dels reptes principals ha estat el d’aconseguir augmentar la recollida selectiva. Les dades del 2020 ens parlen d’una selectiva del 33,51%, que vol dir que el 67% dels residus municipals s’estan enviant a incineració i, en molt poca quantitat, a abocador. Cal tenir en compte, però, que això no es suficient; ja que les normatives en matèria de gestió de residus cada cop son més restrictives i pretenen afavorir conceptes com el de l’economia circular, reduint el consum de matèries primeres; reduir els grans abocadors i incineració, afavorint la reutilització de materials; la sostenibilitat ambiental, és a dir afavorir la lluita contra el canvi climàtic amb tot aquest treball previ que porta a l’últim factor, el de la sostenibilitat econòmica, també.

Per tal d’incrementar la recollida de selectiva i fer front a les demandes d’una ciutat més neta i sostenible en el futur, tal i com ha presentat avui el regidor, l’àrea de Neteja Pública, en coordinació amb Guàrdia Urbana i altres departaments de l’Ajuntament i organismes de la ciutat, duu a terme les següents accions:

1.MESURES PER ACABAR AMB ELS ABOCADORS IL·LEGALS

Les mesures per acabar amb els abocadors il·legals es van engegar el desembre de 2019 amb un intensa campanya sancionadora dels mateixos, en col·laboració entre Guardia Urbana i Neteja Pública.

Al llarg del 2021, fins a dia d’avui, s’han obert 45 expedients sancionadors en abocaments il·legals, 39 sancions greus de 4.001 € i 6 sancions lleus de 1.000 €. L’any passat se’n van tramitar 28, tots greus, amb sancions de 4.001 €. Per tant, en l’últim any i mig s’han sancionat 73 persones per abocar de forma il·legals, per incompliment de la llei de residus.

Un dels canvis més rellevants i exitosos és l’eliminació dels antics abocadors il·legals de la ciutat, com el que hi havia al final del PP-9, el del camí de la Coma damunt de l’A-7, zones sota el Mercat de Bonavista, al camí del Llorito i al Camí del Nàstic, darrera naus del Polígon Francolí, entre d’altres.

Però malauradament cada dia en sorgeixen de nous. Com a exemple en l’últim mes de juliol s’han detectat i obert sancions als següents:

 • Un nou cas de reincidència en les darreres hores: a una mateixa persona se li han obert dos expedients per abocaments a la via pública, del seu propi establiment comercial.
 • Un abocament de 210 sacs de runa trobats a Bonavista. S’està investigant.
 • Una sanció a Rodolat del Moro per abocar restes d’un pis, amb gran volum, al costat dels contenidors.
 • Un abocament il·legal provinent d’una plantació de marihuana, entre el Camí del Llorito i la urbanització Balcó de Tarragona. Ja està sancionat.
 • Dos abocaments de gran volum de voluminosos i runa al costat d’una illa de contenidors soterrats de Santa Isabel (passeig Santa Isabel núm. 2).
 • Un gran abocament de mobles al C/Ramón y Cajal amb C/Reding, que era una empresa que es dedica a buidar pisos i ho abandonava tot a la via pública. També ha estat sancionada l’empresa.

En aquests grans abocaments s’hi troben tot tipus de residus i materials, fustes, mobles, neveres, electrodomèstics, filtres d’oli de cotxes, pintures olis, vidres, entre d’altres. Tot molt divers i molt difícil de separar, per la qual cosa, s’ha d’acabar enviant a la incineradora.

A més de les sancions per grans abocaments, la Guàrdia Urbana també controla els abocaments de residus del voltant dels contenidors, en els que se’ls hi aplica incompliment de la Ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona, en concret per deixar bosses fora dels contenidors i per abandonar voluminosos al costat del contenidor. En total d’aquestes sancions se n’han imposat 348 en un any i mig.

2.TANCAMENT DE CONTENIDORS I INTERVENCIÓ A GRANS GENERADORS

A més d’impedir els grans abocaments il·legals, una de les mancances detectades a Tarragona en la recollida es que no es genera matèria orgànica, es a dir, que hi ha pocs residus al contenidor marró perquè la gent llença les restes de menjar junt amb la resta i tot dins el contenidor gris. Per aquest motiu, s’estan estudiant noves estratègiques que impliquin la ciutadania en la recollida selectiva, com els sistemes d’identificació d’usuaris, es a dir, els que permeten saber quin ús dels contenidors fan els usuaris.

Es el cas de les tres proves de tancament tecnològic de contenidors que s’han iniciat ja al barri del Serrallo i a Cala Romana i que es començarà a Bonavista al setembre, de moment estem fent la campanya de repartiment de targetes i el 23 d’agost es tancaran els barris de Serrallo i Cala Romana. Fins avui, s’han repartit les targetes a 103 habitatges de Cala Romana i a 199 habitatges del Serrallo, fet que suposa en tots dos casos haver arribat a un 25% dels veïns.

Una altra de les mesures que s’estan adoptant per augmentar la selectiva es la de començar les recollides específiques a grans productors de residus, com els mercats, càmpings, recollida orgànica als restaurants del front litoral a l’estiu i foment en altres activitats comercials. A aquests grans generadors se’ls hi recollia només la fracció resta i ara ja es presta el servei de recollida de totes les fraccions.

Pel que fa a mercats, grans generadors de matèria orgànica, de moment s’ha començat el Mercat de Bonavista, que està funcionant molt bé. Abans es portava tot a la incineradora i ara es separa paper, orgànica, cartró i envasos, estalviant uns 25.000€ l’any a l’Ajuntament.

Tots aquests canvis han suposat una reducció del 5% de residus incinerats, comparant tones generades entre gener i juliol del 2021 i gener i juliol del 2019. La diferència concreta entre 2019 i 2021 es de 1.095,59 tones, el que suposa un estalvi econòmic de 111.202,00 €.

Comparativa, tones de resta:

 • Gener – juny 2019: 20.871,33
 • Gener – juny 2020: 19.945,70
 • Gener – juliol 2021: 19.775,74

3.INCREMENT DE LA INFORMACIÓ: AGENTS CÍVICS I INSPECTORS

Per afrontar totes aquestes accions, reptes i canvis, s’ha dotat de personal tècnic al departament de Neteja Pública, que compta avui amb 4 tècnics/es especialitzats, 3 inspectors que s’incorporaran ara a l’agost i 11 agents cívics que hem contractat expressament per ajudar-nos a comunicar els tancaments de contenidors i fer inspecció de la via pública.

També comptem de forma fixa amb un equip d’educació ambiental de 4 persones, també agents cívics, que estan dins el contracte de neteja i recollida, que informen i ajuden a mercats, grans productors, suport en canvis de servei, entre d’altres.

4.SERVEI DE REFORÇ ESTACIONAL

Com es habitual, les queixes del servei de neteja es concentren els mesos de juliol i agost, per major afluència de persones a la via pública, més intensitat d’ús de contenidors i papereres, la calor genera més males olors, entre d’altres. Per intentar solucionar aquesta problemàtica des de principis de juliol i fins a mitjans de setembre s’han contractat 13 persones més dins el contracte de neteja viària i recollida de residus.

Els canvis en serveis de neteja que s’estan portant a terme son els següents:

 • Recollida de Mobles, servei addicional en dissabte i dilluns
 • Un servei per repàs de les zones de Llevant i platges, per buidar papereres, sanejar contenidors, entre d’altres. En concret, repàs illes de contenidors i papereres passeig la Móra i Av. Mediterrani, repàs illes de platges, Llarga, Savinosa, repàs i buidat papereres Sota pont Savinosa, Pg. Arrabassada i Plataforma Miracle
 • L’escombrat mecànic de repàs de tarda i festius, el canviem per una màquina que neteja amb aigua
 • S’afegeix un servei de neteja amb aigua pels caps de setmana per les zones més concorregudes, com la Rambla o el carrer Pere Martell

I en serveis de recollida de residus:

 • El 19 de juny va engegar la recollida d’orgànica als restaurants de platges, per evitar les possibles males olors i desbordaments dels contenidors d’orgànica
 • S’ha afegit un servei de recollida d’envasos per evitar els desbordaments del cap de setmana. El servei es fa 5 hores el diumenge per Llevant i a punts coneguts de desbordaments.

Redacció