.

.

TOTS 21

 

El 2021 ha estat un any clau en la implantació de projectes pensats des de la sostenibilitat amb iniciatives d’èxit com els contenidors tancats o la posada en funcionament del carril bici educatiu

Amb la vista posada en fer una ciutat pensada per i per a la ciutadania, l’Ajuntament de Tarragona avança cap a un model de ciutat més amable i sostenible. Així ho demostren la realització de diversos projectes que s’han implantat aquest 2021 i que són ja una realitat a la ciutat.

L’Ajuntament fa assessorament de com s’usen els nous contenidors

Els contenidors tancats permeten assolir els objectius de recollida selectiva que marca Europa pel 2025

L’agost de 2021 es va posar en funcionament la implantació de contenidors tancats a tres barris de la ciutat: Serrallo, Cala Romana i Bonavista. Es van tancar els contenidors de les fraccions resta i orgànica amb una tecnologia d’obertura personalitzada a través de targeta o aplicatiu mòbil. Es va fer una campanya comunicativa intensa prèvia amb els veïns i es va explicar la nova tecnologia, al mateix temps que es repartien les targetes i s’instava a instal·lar-se els aplicatius.

Els resultats avalen l’èxit de la iniciativa que ha permès incrementar l’índex de recollida selectiva a la ciutat fins al punt d’assolir els objectius que marca Europa: arribar al 55% de recollida selectiva l’any 2025. Els resultats de la implantació del nou sistema a Tarragona han estat els següents:
Serrallo:

Abans del tancament: 51,51%
Després del tancament: 68,27%

Cala Romana:
Abans del tancament: 24%
Després del tancament: 49%

Bonavista:
Abans del tancament: 31%
Després del tancament: 53%

Imatge d’un dels nous contenidors

L’any 2020 el percentatge de recollida selectiva, en contenidors i deixalleria, de Tarragona va ser del 33,51%. En els darrers anys (des del 2014) s’havia observat un estancament en el creixement de la recollida selectiva, la qual cosa, explica el conseller de Neteja Jordi Fortuny, “justificava la necessitat d’introduir canvis en el model implementat a la ciutat, uns canvis que han demostrat que estem treballant en la línia correcta i que està a les nostres mans aconseguir les xifres esgrimides per Europa”.

Més de dos quilòmetres de carril bici educatiu

Augmenta el carril bici a la ciutat de Tarragona

El passat mes de desembre es va inaugurar oficialment el carril bici educatiu, que uneix el centre de la ciutat amb els principals campus educatius de la Universitat Rovira i Virgili: Sescelades i Avinguda Catalunya.

Es tracta d’un recorregut de 2 km de carril segregat als quals s’hi sumen els 646 metres corresponents a l’avinguda Roma, en la qual s’ha pacificat el trànsit dels carrils laterals.

El recorregut del nou carril bici educatiu uneix Sant Pere i Sant Pau amb la Plaça Imperial i, en una segona fase, s’estendrà cap a Ponent. Des del campus Sescelades de la URV baixa cap a la plaça Imperial Tarraco passant pels carrers Comas i Maduell i Pi Maragall, camí dels Quatre Garrofers, avinguda Catalunya i Marquès de Montoliu. A l’avinguda Roma s’ha pacificat el trànsit dels carrils laterals per tal de que els sistemes de mobilitat sostenible tinguin preferència, desplaçant les parades de busos als carrils centrals.

En paraules de l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, “Tarragona ha fet un pas endavant molt importat en mobilitat sostenible. El govern municipal treballa en la descarbonització del transport a la ciutat i part important del projecte és recosir la ciutat amb carrils bici”.

Aquest ha esta el primer, però no el darrer carril bici. En aquest sentit, el conseller de mobilitat, Xavi Puig, va anunciar durant la inauguració que “en vindran més: volem que l’avinguda Roma s’uneixi amb el carril de Ponent amb l’ampliació del Pont del Francolí que hem pactat amb l’estat i també volem que el carril de Pere Martell arribi a la Part Baixa i connectar així amb el carril del port que s’allargarà fins connectar amb Altafulla”.
Rebaixa del 50% de l’IBI per instal·lació de plaques solars

Per altra banda, el passat estiu el consell plenari de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar modificar l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles per tal de bonificar aquells propietaris que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. La modificació serà del 50% durant els cinc períodes impositius següents a la data de reconeixement fiscal.

Per tal de rebre aquesta bonificació caldrà que no es tracti de construccions d’obra nova i que la instal·lació solar no sigui obligatòria per normativa. A més caldrà que els col·lectors solars tèrmics, en cas d’instal·lacions de producció de calor, disposin de la corresponent homologació per un organisme competent,  les instal·lacions hauran d’estar degudament legalitzades per lales instal·lacions hauran d’estar degudament legalitzades per la Generalitat de Catalunya i hauran d’haver comunicat i obtingut l’informe favorable dels serveis tècnics de l’Ajuntament o obtingut la llicència d’obres i pagat l’ICIO i la taxa urbanística. Finalment, quan es tracti d’instal·lacions comunitàries, els sol·licitants hauran de justificar la seva participació econòmica en el cost de la instal·lació.

El parc eco-històric del Pont del Diable

Preservar l’entorn natural

Tant important com descarbonitzar el centre de la ciutat i apostar per energies renovables és tenir cura de l’entorn natural del terme municipal.
I en aquest sentit, destaca la tasca que el departament de Medi Ambient està executant per a la prevenció d’incendis forestals a l’Anella Verda de Tarragona. En concret, l’any 2021, les tasques s’han centrat en l’entorn de la finca municipal del Pont del Diable i els camins existents des del parc eco-històric del Pont del Diable fins al nucli del Rodolat.

El departament de Medi Ambient està executant tasques per a la prevenció d’incendis forestals a l’Anella Verda de Tarragona

S’han arranjat un total de 3,5 km dels camins municipals que enllacen el nucli del Rodolat amb el parc eco-històric del Pont del Diable. Aquestes tasques asseguraran el trànsit de vehicles d’extinció pesants (BPR) i la circulació de vehicles lleugers en cas d’emergència. Aquest camins, seran incorporats en les vies d’emergència primària del proper Pla de Prevenció d’Incendis de l’Ajuntament de Tarragona.

Paral·lelament, l’establiment de franges estratègiques de baixa densitat, ha contemplat l’aclarida (sota criteris de conservació forestal) d’aproximadament 13 hectàrees de boscos municipals, amb l’objectiu de crear zones de baixa combustibilitat vers la propagació d’eventuals incendis forestals.