.

.

TOTS 21

Esquema dels talls i canvis de ciruclació

Aquest diumenge 28 de maig té lloc a Salou la prova esportiva Challenge Salou 2017, amb categoria de triatló, que aplegarà a més d’un miler de participants, que consisteix a:

en nedar (1,90km): A la platja de Llevant
ciclisme (90km): El recorregut s’iniciarà al Passeig Jaume I – Av. Andorra – Plaça Europa – C31b (Tarragona) – Rotonda Laboral (inverteix sentit) – Plaça Europa – Av. Pere Molas – Av. Països Catalans – c/ Joan Fuster – Plaça Maria Manent (inverteix sentit) c/ Joan Fuster – Av. Països Catalans – Av. Pere Molas – Plaça Europa direcció Av. La Pedrera.
A aquest mateix recorregut es farà 4 voltes finalitzant la cursa al Passeig Jaume I aproximadament a les 13:30 hores.

córrer (21,1km): Al passeig Jaume I i Passeig Miramar (sempre per la vorera o la zona de vianants). És per això que com a mesura de prevenció es prohibeix circular en bici pels dos passejos, tot assegurant i protegint la convivència dels participants amb els vianants i l’accessibilitat a les zones de platja per part de l’organització.
Així doncs, es prohibirà estacionar des de les 22h del dissabte 27-05-2017 fins a les 14h del diumenge 28-05-2017 a la C31b ambdós sentits de circulació, des de Plaça Europa fins a la Plaça de La Sardana, a l’Av. La Pedrera, a Països Catalans en sentit a l’Av. Pere Molas- c. Joan Fuster, i c. Joan Fuster sentit de Països Catalans – Plaça Maria Manent.

Talls de circulació

Pel que fa als talls de circulació, aquests es duran a terme des de les 7h fins a les 14h del diumenge 28-05-2017, i afectaran al Passeig Jaume I en sentit c. Barcelona – Av. Andorra, Av. Andorra en sentit Carles Buïgas – Plaça Europa, a la C31b ambdós sentits Salou – Tarragona, a l’Av. La Pedrera, a l’Av. Pere Molas en el sentit de circulació de Plaça Europa a Vilaseca, el tram des de Plaça Europa a la rotonda de Països Catalans, l’Av. Països Catalans en sentit a l’Av. De Pere Molas al c. Joan Fuster, del c. Joan Fuster en sentit de l’Av. Països Catalans a la Plaça Maria Manent, i a la Plaça Europa.

L’organització, per tal de facilitat la mobilitat tant als esportistes participants en la Challenge com als salouencs i visitants adoptarà les següents accions, pel que fa a la cursa en bici:

S’instal·laran cartells informatius als llocs per on arriben vehicles des d’altres municipis o direccions a fi i efecte de que durant aquest període de temps (de 07:00 a 14:00 hores) es pugui facilitar als conductors una alternativa al trànsit i no es quedin bloquejats.

Des de Reus

A l’entrada des de Reus ( C14, AP7, A7, Camí de Cavet) els vehicles només podran circular en la zona compresa entre l’Av. Andorra fins a la Plaça Venus. Per anar a Vilaseca, Tarragona, La Pineda, Cap Salou o carrers entre l’Av. Andorra i el Cap Salou ho hauran de fer per AP7 o A7 en sentit Vilaseca – La Pineda -Cap Salou – Pla de Maset.
Els vehicles que arribin des de Vilaseca per l’Av. Pere Molas seran desviats a la Plaça Maria Manent – el c. Joan Fuster- la C-31b o el c/ Joan Fuster- Països Catalans – Plaça Europa – i c. Major. Així mateix, els vehicles que circulin des de Tarragona en direcció a Salou per la C-31b seran desviats en direcció a Vilaseca o La Pineda.

La Pineda

Els vehicles de La Pineda, els de Cap Salou i la resta d’urbanitzacions, podran arribar a Salou pel Pla de Maset i seguir fins a l’Av. Andorra. Recordar que aquesta alternativa serà tant per l’anada com per la tornada.
Tots aquells que vulguin visitar Port Aventura des de Salou només podran fer-ho anant pel Pla de Maset en direcció a La Pineda, i seguir cap a Vilaseca, o per la C-14 en direcció Reus – A7. El tall de circulació també afecta al transport públic de persones, havent-hi les diferents empreses d’aquest gremi d’adoptar mesures per garantir els desplaçaments dels usuaris.

L’organització afirma que garantirà, en tot moment, la seguretat en les diferents proves.