.

.

TOTS 21

Ajuntament i Creu Roja reclamen més implicació de la Generalitat per lluitar contra la pobresa energètica

Més del 50% de tarragonins no pot tenir la casa a la temperatura que voldria per no poder fer front als rebuts.

Més del 50% de tarragonins no pot tenir la casa a la temperatura que voldria per no poder fer front als rebuts.

L’Ajuntament de Tarragona es troba sol per combatre casos de pobresa energètica.

L’Alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha aixecat la llebre utilitzant, com s’ha ficat de moda darrerament, el seu mur de Facebook.

Facebook de l'alcalde Ballesteros

Facebook de l’alcalde Ballesteros

Ballesteros es queixa obertament que una família amb dos nens vegi com es talla la llum de casa seva a causa de no poder pagar la factura de la llum.

L’Alcalde assegura que el cas es ficarà en mans de serveis socials de l’Ajuntament i que aquests treballaran per poder trobar solucions a casos com aquests.

El tinent d’Alcalde de Serveis Socials, Javier Vilamayor, explica però que l’Ajuntament es troba massa sol davant dels molts casos de pobresa energètica existents a la ciutat. Segons Vilamayor a causa de la llei de Pobresa Energètica del Govern català que no deixa clara quina serà la seva aplicació i quins recursos s’invertiran per poder pagar a les empreses distribuïdores.

La llei de Pobresa Energètica de la Generalitat en principi prohibia a les empreses a tallar els subministraments durant el període d’hivern a persones en risc d’exclusió social a causa d’impagaments.

El secretari d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres, va assegurar el passat mes de desembre que “aquest hivern les companyies no interrompran el subministrament d’aquelles famílies que acreditin la seva situació de vulnerabilitat econòmica amb el corresponent informe dels serveis socials”.Vilamayor ha explicat al Tarragona21 que “el decret de treva hivernal es va fer l’any passat. Aquest any hi ha més confusió per si inclou el condonament del deute, no queda clar”.

“L’Ajuntament s’encarrega d’abonar el deute de les famílies en risc d’exclusió social, per intentar que no es tallin els subministres” diu Vilamayor.

L’Ajuntament analitza els diferents casos en una taula específica sobre pobres energètica on s’estableix diàleg amb les empreses distribuïdores per intentar trobar solucions.

CREU ROJA APORTA ELS NÚMEROS REALS

Segons els darrers estudis de la Creu Roja el 76’4% dels tarragonins assistits per Creu Roja tenen problemes per a poder pagar les factures de subministraments.

Estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja.

Estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja.

La coordinadora de Creu Roja a Tarragona, Anna Sabaté, ha explicat al Tarragona21 que “nosaltres els oferim estufes però la gent ens demana mantes perquè no pot pagar els rebuts”

Creu Roja ha constatat que una de cada tres persones enquestades en els seus estudis de l’Observatori Vulnerabilitat del 2013, no poden pagar els rebuts de llum, aigua o gas.

Des de l’ONG es demana a la Generalitat que concreti la seva aportació per a fer front al decret de pobresa energètica durant els mesos d’hivern.

Segons Creu Roja durant els mesos d’hivern prop del 58% de les persones que han necessitat l’assistència de la ONG, tenen problemes per mantenir la llar a una temperatura adequada. Més del 70% d’aquests es deu a no poder fer front als rebuts de calefacció.

Des de la Generalitat es va aprovar el Fons de Solidaritat energètica a finals del 2014. Un fons que es pretén dotar de 40 milions d’euros però que segons les organitzacions i els serveis socials que treballen sobre el terreny no s’ha aplicat encara per fer front a les factures pendents.

L’acumulació de factures i rebuts pendents que posteriorment als mesos d’estiu s’acumulen és un dels grans problemes amb que es troben també les administracions locals i les ONGs al moment de poder frent front a la despesa.

Quim P. Casadesús