.

.

TOTS 21

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2022, va aprovar la concessió de la subvenció actuacions de de protecció de la Salut pública per generar entorn més resilients, segurs i saludables a l’Ajuntament de Vilallonga del Camp per un import de 26.955,49 euros.