.

.

TOTS 21

L’ajuntament de Salou ha pujat l’aposta per aconseguir desencallar el projecte de Hard Rock. Després de l’esclat de la polèmica que esquitxa la capital de la Costa Daurada, el consistori de Vila-seca i el govern català, aquest dimarts ha convocat un ple amb caràcter extraordinari i urgent per demà dimecres. L’únic punt de l’ordre del dia és l’aprovació d’una declaració institucional per tal de requerir a la Generalitat, que presideix el Consorci del CRT, que presenti i sotmeti a votació a la Junta de Direcció del Consorci l’aprovació del PDU CTI-1, respectant els estatuts vigents, per tal que els representants del municipi de Salou el puguin votar a favor.

Aquesta declaració institucional serà traslladada a la presidència del Consorci del CRT de Vila-seca i de Salou; a l’Ajuntament de Vila-seca; i al conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat.

Un cop foren esmenades i reajustades les qüestions tècniques i jurídiques que afecten a l’esmentat sector 1 del PDU, requerides per sentència del TSJC, Salou creu que no existeix cap impediment legal per sotmetre a aprovació inicial el Pla que ha de permetre la construcció del projecte de Hard Rock Entertaintment.

La declaració de la Corporació demana que es respectin els Estatuts del Consorci del CRT, quant al sistema de redistribució vigent dels tributs locals delegats que van ser acordats i aprovats pels respectius plenaris dels ajuntaments de Salou i de Vila-seca el novembre de 2013, i ratificats el febrer de 2014 pels membres del Consorci, representants dels municipis de Salou i de Vila-seca, i de la Generalitat.

En aquest sentit la declaració esmenta l’article 6 dels esmentats estatuts, referent a la seva vigència i durada, on s’estableix el compromís dels ens consorciats a respectar i “complir, fidelment, les obligacions consorcials”, i, en conseqüència, “entenem que no es poden generar situacions o intents que trenquin els acords presos i posin en qüestió la redistribució dels ingressos fiscals que s’estableix a l’article 52 dels Estatuts”.

Així doncs, la declaració de la Corporació deixa clar que “no acceptarà cap modificació de l’articulat dels Estatuts del CRT”, i “insta l’Ajuntament de Vila-seca i la Generalitat de Catalunya a respectar els acords presos fins al seu termini, a data de 3/02/2032, i a no incomplir els Estatuts vigents”.

Redacció