.

.

TOTS 21

Una imatge del Ple de l’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir al vespre, per unanimitat, el reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social. El document ha estat elaborat per la Comissió Especial Redactora, en la qual hi participen membres de tots els grups polítics i les tècniques municipals dels departaments de serveis socials i serveis jurídics. Durant la sessió, en el moment de la votació, tots els portaveus es van felicitar per una feina “acurada, ràpida i ben feta, pensant en el benefici dels nostres veïns i veïnes”, van assegurar.

La lluita contra l’exclusió social i la pobresa sempre ha estat una de les línies estratègiques més importants de l’Ajuntament, per aconseguir que cap rodenc i rodenca es quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà degut a uns ingressos o un recursos personals, socials o familiars inadequats.

Així, l’objectiu del document és regular les prestacions econòmiques concedides per l’Ajuntament a persones en situació d’especial necessitat social, per a l’atenció de situacions d’estat o risc d’exclusió social, que no estiguin incloses dins dels ajuts d’urgència social regulats ja en el seu document específic, el qual també va ser modificat recentment per poder arribar a un major nombre de famílies.

Entre les despeses subvencionables s’inclouen aquelles que serveixin per pal·liar la carència de recursos econòmics per al manteniment de l’habitatge habitual o per a les despeses derivades; per a la prevenció i el manteniment de la salut i atenció sanitària, despeses en medicaments amb prescripció mèdica, prestacions per a despeses d’odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesis, o per a tractaments terapèutics, entre d’altres; per cobrir desplaçaments habituals per necessitats formatives o d’atenció sanitària; per al suport a la integració sociolaboral; i altres tipus de prestacions socials que tinguin la finalitat de promoure la equitat social per a qui, com a conseqüència d’una manca de recursos econòmics, no pugui accedir, per exemple a activitats extraescolars organitzades per centres públics d’ensenyament o a les activitats esportives de Roda de Berà, entre d’altres.

Els ajuts del nou reglament són compatibles amb els ajuts d’urgència que ja atorga l’Ajuntament des de fa anys. Per tant, les famílies que compleixin els requisits es podran beneficiar d’ambdues ajudes. En aquest cas, l’ajut dinerari serà de pagament únic i puntual, segons la situació concreta de necessitat, i podrà arribar fins als 1.500 euros, sense superar el 85% de l’import de l’objecte per al qual es demani la subvenció.

Entre els requisits inclosos al reglament per poder rebre aquestes subvencions es contempla, que la persona estigui empadronada a Roda de Berà amb un mínim d’un any d’antiguitat; que la unitat familiar no superi el barem d’1,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya; o no tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions amb l’objecte de cobrir la mateixa necessitat, entre d’altres requisits que es poden consultar amb detall al reglament.