.

.

TOTS 21

Totes les bateries de contenidorsdel pobletindran les 5 fraccions

Totes les bateries de contenidors del poble tindran les 5 fraccions

Riudoms ha iniciat el procés de renovació de tots els contenidors d’escombraries de superfície del poble. Durant els propers dies es procedirà al canvi amb l’objectiu de millorar la recollida selectiva de la brossa. El canvi suposarà tenir menys bateries de contenidors però un nombre total major de contenidorsi amb més capacitat de càrrega, entre altres modificacions, que facilitarà als veïns i veïnes poder complir amb la necessitat d’una la recollida selectiva més eficient.

Actualment a Riudoms compta amb 27 bateries de contenidors de superfície que sumen un totalde 90 contenidors. A aquestes bateries de superfície,cal sumar-hi les 11 de contenidors soterrats,cadascunaamb 5 contenidors, una per a de cada fracció de brossa, que donen un total de per tan55contenidors.La renovació de la totalitat dels contenidors de superfície permetrà reorganitzar i fer més eficient el sistema de recollida de la brossa a Riudoms.

El nombre de bateries esreduirà de 27 a 19 però, contràriament a la situació actual, totes comptaran amb les 5 fraccions de recollida selectiva. I amés, cada bateria estarà situada a menys de 100 metres de qualsevol habitatge del poble.Elnombre de contenidors aeris passarà dels 90 contenidors actuals a 100 unitats. Els contenidors d’Envasos (groc), Vidre (verd) i Paper (blau) s’incrementen en 28 unitats, mentre que els de la fracció de Resta es redueixen en 15 unitats i els d’Orgànica, baixen en 3 unitats. Això és possible perquè els nous contenidors tenen una major capacitat de recollida.

Mentre els contenidors que es substitueixen tenen una capacitat de 300 litres, els nous contenidors per a les fraccions Envasos, Vidre i Paper de càrrega superior tenen una capacitat de3.000 litres i els nous contenidors per a fraccions Orgànica i Restatenenuna capacitat de 1.200 litres. El procés de renovació dels contenidors de superfície es va iniciarel passat dilluns dia 13de maigi conclourà en dues setmanes en el cas dels contenidors per a les fraccions d’Envasos, Vidre i Paper. Els contenidors de Restai d’Orgànica estaran instal·lats a mitjans del mes de juny, després de la realització de lesmodificacions necessàries en els camions de recollida de l’empresa Secomsa.