.

.

TOTS 21

La licitació correspon als lots que van quedar deserts el passat mes d’abril. Foto: Ajuntament

L’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis ha publicat aquest dimarts, 14 de juny al perfil del contractant la licitació dels tres lots del projecte de bicicleta compartida que han quedat deserts amb la licitació publicada el passat mes d’abril: la reforma del local on s’ha d’instal·lar el taller del servei de bicicleta, l’obra civil per a la instal·lació d’estacions i ancoratges i el subministrament de bicicletes.

Els altres dos lots (el de subministrament d’estacions i ancoratges i el de subministrament del sistema informàtic de gestió del servei) han rebut ofertes i el procés d’adjudicació continua obert.

Reus Mobilitat i Serveis va haver de declarar deserta la licitació del lot de subministrament de bicicletes com a conseqüència de de la crisi global de subministraments. L’Ajuntament de Reus manté el compromís amb la implantació del projecte de bicicleta compartida i la nova licitació ja s’adapta a les circumstàncies del mercat.

Els tres contractes s’han publicat amb licitacions separades. La licitació del subministrament de bicicletes s’ha tornat a publicar amb una modificació del plec de condicions. El canvi afecta únicament a la tipologia de canvi de marxes proposat que, com a conseqüència de la crisi global de subministrament, té dificultat per trobar-se al mercat. El nou plec amplia la tipologia de canvis de marxes amb models que, a priori, no tenen problemes de subministrament en el mercat.

Els altres dos contractes s’han tornat a licitar amb les mateixes característiques del plec de condicions inicial.

Redacció