TOTS 21

Els projectes es desenvolupen a l’entorn del Complex Industrial

Els projectes es desenvolupen a l’entorn del Complex Industrial

Fundación Repsol i el Complex Industrial de Repsol a Tarragona, han atorgat les ajudes corresponents a la convocatòria per a projectes socials que es desenvolupen a l’entorn d’aquest complex. Aquesta convocatòria s’emmarca dins del compromís de Repsol a contribuir al benestar de la societat, millorar la qualitat de vida de les persones i aconseguir un major desenvolupament social, educatiu, ambiental i cultural, especialment a les zones on està present.

Un total de 13 projectes han optat a obtenir les ajudes en aquesta tercera convocatòria. Els dos projectes finalment seleccionats i que, per tant, rebran suport econòmic per part de Fundación Repsol, són els presentats per les següents entitats:

Associació de Voluntariat TarracoSalut, amb el seu projecte “Programa d’Atenció Socioemocional a l’usuari del Centre d’Atenció Primària”. Aquesta associació té com a objectiu la millora de la qualitat de vida socioafectiva de les persones amb problemes de salut que pateixen solitud no desitjada als centres hospitalaris o que passen moltes hores soles als seus domicilis a causa de la falta de companyia.

El projecte engloba activitats d’acompanyament socioemocional dirigit als usuaris que pateixen solitud, usuaris que necessiten que els acompanyin a visites i proves mèdiques, així com a familiars cuidadors. També es duu a terme un “Bon dia telefònic” en el que cada matí la coordinadora del projecte realitza una trucada telefònica a les persones que viuen soles i tenen poc o nul suport familiar.

La finalitat és assegurar-se que estan bé i donar-los la possibilitat d’expressar les seves emocions. Per una altra banda, cada dijous, un grup d’usuaris es reuneixen per fer manualitats dirigides per voluntaris. L’ajuda econòmica concedida a aquest projecte és de 8.000 €.

Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona, per al projecte “Envelliment i disfàgia en paràlisi cerebral”. La finalitat de l’Associació és el foment de l’educació, assistència i protecció de totes les persones afectades de Paràlisi Cerebral.

El projecte seleccionat contempla, entre altres accions, la creació d’un grup interdisciplinari per descartar la disfàgia (dificultat o impossibilitat d’empassar), format per professionals de la medicina, infermeria, logopèdia i fisioteràpia. Des de l’Associació també es crearà un grup o comissió de caràcter ètic-moral perquè es doni resposta a les inquietuds que puguin tenir els professionals, amb debat i línies de treball de manera conjunta amb les famílies.

El projecte busca també la conscienciació sobre les implicacions dels professionals en la salut i la vida diària de les persones amb paràlisi cerebral, així com del deteriorament que es dona durant l’envelliment i la discapacitat. L’ajuda econòmica concedida a aquest projecte és de 7.000 €.

Els imports concedits es destinaran íntegrament al desenvolupament dels projectes seleccionats.