TOTS 21

El catàleg de fauna amenaçada de Catalunya situa el cranc de riu autòcton com a espècie “en perill”, en tant que la seva supervivència a curt termini és poc probable.

El passat mes de febrer, tècnics de la Generalitat de Catalunya i l’Associació Mediambiental la Sínia, acompleixen la reintroducció de cranc de riu autòcton (A. pallipes) en un afluent del riu Gaià. El projecte s’ha dut a terme amb la col·laboració de l’Obra Social de ‘la caixa i és una de les accions incloses en l’acord de custòdia fluvial amb l’Agència Catalana de l’Aigua.

Tot i la impossibilitat de plantejar el retorn natural de l’espècie en l’eix principal del riu deguda, entre d’altres factors, la presència generalitzada del cranc de riu americà (Procambarus clarkii), en l’any 2018, la Sínia inicia un programa d’avaluació de la potencialitat dels hàbitats per acollir nuclis poblacionals de cranc de riu autòcton en diversos torrents i rierols de la conca. Aquesta avaluació verifica la idoneïtat de certs trams fluvials per a la reintroducció de l’espècie.

El cranc de riu europeu, autòcton o de potes blanques és un endemisme europeu estès en les regions centrals i septentrionals del continent. En franca regressió a la península ibèrica, i en la totalitat de les conques fluvials de Catalunya, la seva extinció local a la vall del Gaià es relaciona amb la pèrdua i modificació de l’hàbitat fluvial i, especialment, a la introducció de l’espècie exòtica invasora Procambarus clarkii (cranc de riu americà) vector d’un patogen, l’Afanomicosi, que produeix altes taxes de mortalitat sobre les poblacions d’A. pallipes.

El catàleg de fauna amenaçada de Catalunya situa el cranc de riu autòcton com a espècie “en perill”, en tant que la seva supervivència a curt termini és poc probable. De fet, aquest catàleg insta a la presa de mesures de conservació que assegurin la pervivència de l’espècie entre les que destaquen: la reintroducció (translocació a partir de poblacions naturals) d’exemplars en trams fluvials òptims o el reforçament i seguiment poblacionals en aquells sectors on encara sigui present.

Els exemplars alliberats a la conca del Gaià provenen del Centre de conservació de flora i fauna, El Molí del Fort (www.molidelfort.org) de Farena on, entre d’altres projectes dirigits a la conservació del patrimoni natural, s’impulsa un viver de cranc de riu autòcton.

Redacció