.

.

TOTS 21

Estat actual de La Fàbrica. Fotografia: Rafael López-Monné.

La Comissió d’urbanisme ha aprovat definitivament aquest divendres la modificació del planejament municipal del Catllar (Tarragonès) per fer possible dotar de nous usos i recuperar l’antic recinte industrial conegut com La Fàbrica, evitant així la seva degradació i potenciant la conservació d’aquest element representatiu del passat fabril.

El conjunt arquitectònic de La Fàbrica es troba al nord del nucli urbà i es composa de diverses edificacions. Per una banda, hi ha dos edificis fabrils, la Fàbrica Vella, del 1754, i la Fàbrica Nova, del 1860. També es pot trobar un molí fortificat del segle XIII i l’anomenada colònia, una construcció que acollia els antics habitatges dels treballadors. El conjunt de La Fàbrica, primer indústria paperera i després tèxtil, va caure en desús el 1975 i, actualment, la seva integritat es troba compromesa.

La Cooperativa La Fàbrica de la Transició, propietària del recinte fabril, impulsa un projecte per donar nous usos i recuperar el conjunt, que ara es podrà tirar endavant amb la modificació del planejament municipal.

Així, es preveu habilitar 20 unitats de cohabitatge a l’edifici de la Fàbrica Nova. És una modalitat de convivència on les persones usuàries disposen, a més dels seus allotjaments propis, d’espais i serveis comuns, com ara bugaderia, neteja, menjador o locals per a reunions i esports, per exemple. La Fàbrica Vella, de la seva banda, podrà acollir usos hotelers i activitats culturals i la colònia es destinarà a viver d’empreses per a iniciatives promogudes pels residents a les unitats de cohabitatge o per entitats del territori.