TOTS 21

El 7 de desembre de 2020, l’aigua, recurs indispensable per a la vida, va començar a cotitzar en el mercat de futurs de matèries primeres de Wall Street. Per primera vegada, el seu preu ha començat a fluctuar en borsa, tal com ho fan el petroli, l’or o el blat. Això demostra el valor dels recursos hídrics, que se suposa incrementarà en el futur, en tornar-se cada vegada més escassos pel seu mal aprofitament i les sequeres que genera l’escalfament global.

Segons les dades presentades el 2020 Ecological Threat Register i que recull Statista, prop de 2.600 milions de persones a tot el món viuen en països exposats a nivells alts i extrems d’estrès hídric. Com es pot veure en el mapa, el sud-est asiàtic i la regió de l’Orient Mitjà i Àfrica de nord estan especialment exposats a l’escassetat d’aigua, però no exclusivament. A Amèrica Llatina, Xile i Mèxic són els països amb la major vulnerabilitat a l’estrès hídric. A més de comptar amb vasts territoris desèrtics, la crisi de l’aigua s’ha fet evident donada la forta demanda que hi ha al consum domèstic, industrial i agrícola de l’aigua disponible.

A Europa, Grècia i Espanya són els estats en què la població està més exposada a aquest problema ambiental, consumint cada any entre el 40% i el 80% del total dels recursos hídrics de què disposen.