TARRAGONA 21

Planta d'Ercros a Vila-seca i la Canonja

Planta d’Ercros a Vila-seca i la Canonja

La Ponència ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, resoldrà dijous la modificació de l’autorització ambiental d’Ercros per a l’activitat de producció de clor que l’empresa té ubicada a Vila-seca i la Canonja. L’activitat cessarà la part de producció d’aquest producte a la planta d’electròlisi que encara es fa per tecnologia d’amalgama de mercuri, fet que suposarà la reducció de 135.000 tones anuals de clor i 151.200 de sosa. Actualment el 70% del clor que produeix la planta és amb aquesta tecnologia.

L’empresa presentarà el projecte de desmantellament de la instal·lació i l’executarà a partir de finals de 2017. A partir de llavors, passarà a treballar íntegrament amb tecnologia de membranes, que es considera la millor tècnica disponible. Per qüestions operatives i de rendibilitat, també cessarà l’activitat a la planta de cogeneració.

Millors tècniques disponibles

Existeixen tres processos industrials per a la fabricació de clor, tots relatius a l’electròlisi de la salmorra: cel·les de mercuri, processos de membrana i diafragma. El primer és el més contaminant per la gran quantitat de mercuri que pot emetre al medi ambient. La tecnologia de diafragma no utilitza mercuri i és de més eficàcia energètica, però utilitza amiant a les instal·lacions més antigues. L’alternativa més viable és la utilització de la tecnologia de membrana, que no necessita el mercuri en el procés productiu. En aquest cas, la planta d’Ercros utilitzarà aquesta darrera tecnologia.

Aquesta planta és un reflex de com la regulació ambiental està afavorint l’eliminació de substàncies tòxiques a través de la innovació tecnològica. Les cel·les electrolítiques de mercuri quedaran completament prohibides a finals del 2017, en aplicació de la Directiva europea d’Emissions Industrials, adaptada a Catalunya dins la Llei de Prevenció i Control Ambiental d’Activitats.

Reducció del 30% del consum elèctric

Davant la possibilitat que el mercat del clor espanyol no es pugui adaptar a la nova tecnologia, i quedi fora de la normativa, empreses que en depenen de forma vital estan tirant endavant noves plantes de producció de clor que duen la innovació tecnològica i ambiental al seu màxim exponent.

Entre els beneficis de la tecnologia de membrana destaquen la reducció de més del 30% del consum elèctric en la producció, i eliminació absoluta del mercuri, component altament tòxic.