TOTS 21

L’última intervenció inclosa en aquesta primera etapa ha estat la instal·lació recent d’una planta fotovoltaica dedicada a generar electricitat per autoconsum. Foto: Cedida

Parc Central, el Centre Comercial de Tarragona, posa fi a la primera fase del seu projecte de sostenibilitat i s’immergeix de ple en les accions que presenta el següent pla. Amb una inversió acumulada de més d’1,7 M d’euros, la primera fase recull actuacions en matèria verda estructurades en aspectes d’energia, mobilitat, gestió de recursos hídrics i també de residus; que han estat desenvolupades en els últims 10 anys. Aquestes operacions permeten el Centre Comercial avançar en el seu objectiu de ‘consolidar-se com un referent en edificis sostenibles’, assegura en un comunicat.

Sistemes d’energia eficients

L’última intervenció inclosa en aquesta primera etapa ha estat la instal·lació recent d’una planta fotovoltaica dedicada a generar electricitat per autoconsum. Concretament, el sistema permet al Centre Comercial abastir l’enllumenat de l’edifici amb una superfície de 82.000 m2 . En total, la planta d’energia ocupa 290 m2 de la coberta transitable d’aquest equipament i es preveu que pugui generar en el seu primer any de funcionament un 3,6% del total d’energia que consumeix l’edifici.

Cal recordar que Parc Central, en el marc de la implantació de la seva política de sostenibilitat, ja va aplicar que el subministrament d’energia fos procedent de fonts 100% renovables, certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), i, per tant, la seva petjada de carboni és 0. No obstant això, en el llenguatge de les fonts d’energia convencionals es calcula que, mitjançant aquest sistema, el Centre Comercial evitaria l’emissió anual d’un total de 35 tones de CO2, el que correspondria a la plantació de 875 arbres.

La majoria d’accions desenvolupades en matèria d’eficiència energètica s’han inclòs en l’abast de les reformes que s’han anat fent a l’edifici. L’objectiu, explica el gerent de Parc Central, Miguel Ángel González, és “integrar els criteris de sostenibilitat en tots els àmbits; inclosos els materials que s’empren en les millores del Centre Comercial per tal de minimitzar l’impacte en el medi ambient”. Així, s’ha col·locat il·luminació LED en zones comunes, la qual cosa genera un estalvi anual de 180.000 €. Així mateix, s’han instal·lat ascensors i elements de mobilitat horitzontal (travellators, escales) de baix consum i s’han posat en marxa sistemes de climatització eficients; accions que suposen en conjunt un estalvi anual de 43.000 €. En els propers mesos també es preveu la instal·lació de muntacàrregues de baix consum que suposarà un estalvi de 45.000 € a l’any.

Mobilitat sostenible

Entre les apostes de Parc Central es troba la mobilitat sostenible com una necessitat per evolucionar i fomentar els desplaçaments cap a models intel·ligents i connectats. Per això, durant aquests últims anys, el Centre Comercial ha invertit esforços a condicionar el seu espai per incloure una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics, una altra per a patinets elèctrics i finalment una per a bicicletes elèctriques.

Gestió de recursos hídrics

En matèria de recursos hídrics, el Centre Comercial contempla la instal·lació del sistema de recuperació i reutilització d’aigües freàtiques i pluvials per a la reutilització de recursos naturals en tasques de neteja. També, com a mesures preventives per a la despesa indiscriminada d’aigua per avaries, destaca el sistema de detecció de fuites d’aigua en zones sensibles i la substitució del sistema de conducció d’aigua per tal de reduir les possibilitats de pèrdues i fuites. Dins d’aquestes accions, i en línia amb l’estratègia d’integrar materials sostenibles, cal assenyalar que Parc Central compta amb urinaris secs i aixetes ecològiques. Gestió de residus Una altra de les línies a reforçar i promoure en el pla de sostenibilitat de Parc Central és el reciclatge. Per això, el Centre Comercial compta des de fa anys amb establiments de punts nets amb recollida de cartó, propilè, RAEE, olis, etc.

Aquesta acció es veu recentment reforçada amb la col·locació de 2 «Ecopunts» o estacions de recollida selectiva disponibles al pàrquing de l’edifici. En aquests mòduls es poden dipositar residus específics com són bombetes, piles, alumini, residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), paper, plàstic i vidre.

Actuacions dins de l’estratègia de sostenibilitat de Parc Central

A més d’aquestes línies d’actuació, Parc Central potencia un conjunt d’intervencions que s’emmarquen en l’estratègia de sostenibilitat del Centre Comercial. En matèria verda, busca apropar la natura i oferir una experiència de visita ecofriendly als clients. Dins d’aquest eix, es troba la plantació de més de 295 plantes autòctones distribuïdes al recinte interior i exterior, així com l’elaboració de l’informe ecològic de l’edifici i el sòl. També, properament s’instal·laran dos murs verticals de plantes naturals liofilitzades que ocuparan una superfície de 30 m2 .

El gerent de Parc Central, Miguel Ángel González, ha recalcat que el Centre Comercial està 100% implicat amb totes aquelles actuacions que tinguin un impacte positiu per a l’entorn i la societat. “Actuem sempre amb la vista posada en el benefici del medi ambient. Per això, totes aquestes intervencions que venim treballant des de fa anys i que seguirem desenvolupant, amb noves i ambicioses operacions, ens permet reforçar el nostre compromís i fer un pas endavant en el nostre full de ruta per la sostenibilitat”.

González recorda que “aquesta decisió estratègica, no s’ha d’entendre com una postura unitària de Parc Central, sinó que respon a la sensibilitat del centre, de la gestora CBRE i de la propietat, CBRE Global Investors, amb les polítiques mediambientals reals. Aquesta sintonia ens fa avançar amb passos ferms”.

Així, el projecte de sostenibilitat mediambiental de Parc Central passa per reduir la contaminació i fomentar el respecte pel medi ambient. El desenvolupament d’aquesta estratègia de sostenibilitat ha permès en els últims anys al Centre Comercial assolir els màxims estàndards en les certificacions ISO 14001:2015, norma que certifica el seu Sistema de Gestió Ambiental; i BREEAM IN USE (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology), certificació que avala aquells edificis respectuosos amb el medi ambient que aporten un estalvi significatiu en el consum d’energia i ofereixen una sèrie de beneficis als usuaris i al seu entorn.

Redacció