.

.

TOTS 21

Octavi Bono i Martí Carnicer a la URV de Turisme i Geografia de Vila-Seca. Foto: Soraya Rodríguez

Un pla basat en set eixos principals que serviran per posicionar Catalunya entre les tres primeres destinacions turístiques de la Mediterrània en quan a aspectes de competitivitat i qualitat del servei (que no volum) que podem veure en aquest enllaç. Aquest Pla, que s’estrena el 2019 i s’estén fins el 2022, és el que ha presentat avui divendres el director general de Turisme, Octavi Bono, a la Facultat de Turisme i Geografia de Vila-Seca. A la presentació hi han acudit també el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Martí Carnicer, i el president del Patronat de Turisme de Vila-Seca, Pere Segura.

A Catalunya ens visitaran uns 21 milions de turistes estrangers al 2022, segons les estimacions fetes arran de les previsions de creixement de l’Organització Mundial de Turisme. Aquest Pla, per la seva banda, busca ordenar doncs els nous fluxos de visitants amb tres objectius clau; augmentar la despesa diària per turista «perque fins ara la tendència es estudiar el volum de turisme i no la despesa que fan», explica Bono, la desestacionalització (que el 37% ens visiten fora de temporada alta), retenir i atraure nous turistes i incrementar el nombre de visitants a les comarques interiors. «Des del Govern es treballa per un model de turisme sostenible, responsable i intel·ligent que serveixi per augmentar l’activitat econòmica per reforçar la reputació del país, tot fent-lo compatible amb la qualitat de vida dels residents», afirma Octavi qui assegura s’està estudiant l’aspecte de turisme massiu a Catalunya dins l’aspecte de ‘sostenibilitat’ de les empreses.

Es preveu així, incrementar les inversions al sector per millorar-ne la qualitat i diversificar l’oferta, i per això «es facilitarà una línia de crèdit per contribuir a la millora dels serveis i les infraestructures turístiques«, aclareix. També s’inclou un programa per potenciar la innovació tecnològica que faciliti el contacte dels clients potencials amb l’oferta de les comarques tarragonines, entre d’altres indrets.  Aiximateix, per assolir aquests objectius el Pla preveu fer campanyes de difusió que defineixin Catalunya com a destinació on viure una experiència única a la Mediterrània, posar l’accent e pràctiques que apostin per la qualitat i la sostenibilitat amb l’entorn, contribuir a la cerca d’un públic objectiu adequat i potenciar noves inversions en serveis per atraure visitants.

L’estratègia no està només pensada en les visites al turisme sinó que busca incidir en la convivència entre residents i turistes generant alhora una millor qualitat en els llocs de treball del sector que afavoreixin un millor desenvolupament econòmic del país. Actualment, el turisme representa un 12% del PIB català i ocupa unes 450.000 persones, el que es tradueix en un 14% dels llocs de treball.

Turisme a Tarragona

«La meva sensació és que, no ara, sinó històricament, des de fa molts anys, el turisme ha estat una peça que no s’ha situat en l’espai dels elements de màxima preocupació o inquietud tan social com de gestió pública. Ha estat un element que ni la pròpia ciutadania de Tarragona no l’ha reclamat. És un àmbit en el que s’hauria de posar molt el focus i la veritat és que els governes, històricament parlant, reitero, s’han centrat en altres peces en el sector productiu que són molt rellevants», explica Octavi referint-se a l’estat actual del turisme a la ciutat de Tarragona, la qual assegura que «té una enorme potencialitat i ho anirem veient, només fa falta un impuls ordenat i adequat per part de tots el sectors el resultat arriba».

Octavi no pot decidir quin és el partit polític que millor afavorirà el turisme a Tarragona perquè «no he fet una lectura dels programes de cada un d’ells, i no m’atreveixo a donar una resposta que com a mínim la pugui documentar amb alguna dada més que una opinió», aclareix. Però ens confessa, amb la boca petita que «tenint en el meu vincle a un govern en el meu país que té també una llista en aquesta direcció en aquesta ciutat, puc pensar que també hauran integrat adequadament la importància del turisme«. «Però per ser justos, no he fet un exercici de revisió de cadascun d’ells», acaba.

Soraya Rodríguez Barrios