.

.

TOTS 21

Després de l’èxit de convocatòria de la primera edició i la qualitat dels treballs rebuts, BASF i el Institut Català d’Investigació Química (ICIQ-A prop) organitzen la segona edició dels Premis BASF-*ICIQ en Innovació i emprenedoria. Ja es poden presentar les candidatures a aquesta nova convocatòria, que busca premiar els projectes més innovadors. Els premis constaran de tres categories diferents, amb una dotació total de 9.000€.

En primer lloc, es premiarà a la millor tesi doctoral en qualsevol ciència aplicada o en reptes de la indústria. L’objectiu en aquesta categoria és el de reconèixer les tesis doctorals dins de l’àrea de la química amb un alt nivell de qualitat i tindrà una dotació econòmica de 2.500€. Els requisits per a optar a aquesta categoria són haver llegit i defensat públicament la tesi doctoral en una universitat espanyola o portuguesa durant els últims tres anys i haver publicat almenys un article en una revista científica reconeguda, derivat de la tesi doctoral i haver fet constar la filiació de la universitat en qüestió.

La segona categoria d’aquesta segona edició dels premis serà la que reconeixerà la millor patent, amb la finalitat de reconèixer els avanços científic-tecnològics més rellevants que demostrin una activitat de transferència de coneixement, patentats en la Península Ibèrica en els últims anys. Aquest premi consistirà en un diploma i una dotació econòmica de 2.500€. Per a això, serà necessari que la patent en qüestió estigui centrada dins d’un àmbit tecnològic delimitat i que estigui ja publicada i presentada durant els últims 10 anys (per a patents de OPIs i universitats) o en els últims 5 anys (per a patents d’empreses).

Finalment, la tercera categoria premiarà a les persones emprenedores, reconeixent la trajectòria i esforç d’empreses i persones joves amb un gran potencial dins de l’àmbit de la química. Aquest premi estarà dotat amb 4.000€ i per a aconseguir-lo les empreses que optin a ell hauran d’estar constituïdes com a persona jurídica amb ànim de lucre (S.A, S.L, Societat Laboral, Cooperatives, Societat Civil) i tenir domicili fiscal dins de la península, haver iniciat la seva activitat dins dels últims 5 anys i tractar-se d’una petita o mitjana empresa.

Les candidatures es podran presentar fins al dimecres 3 de maig de 2023 a les 14:00h, podent presentar-se a diverses categories. Tots els detalls es poden consultar en la pàgina web del ICIQ www.iciq.es