.

.

TOTS 21

Un membre de la brigada. Cedida.

Un membre de la brigada. Cedida.

Aquesta setmana s’ha obert el termini per presentar sol·licituds pel nou pla d’ocupació a la Canonja per desenvolupar diferents tasques als serveis de l’Ajuntament del municipi.

L’objectiu del pla, amb una dotació de 175.000 euros, és la selecció de personal laboral temporal de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades, per dur a terme diverses tasques de suport als serveis municipals, en el marc del programa per als exercicis 2022 i 2023. Aquest programa té com a finalitat oferir i millorar les oportunitats laborals d’aquestes persones i la reactivació de l’ocupabilitat a través d’una contractació de treball en el sector públic, preferentment d’aquelles que formen part de col·lectius en risc d’exclusió social i amb especials dificultats d’inserció laboral, i alhora cobrir les necessitats de la corporació pel que fa a la prestació dels serveis públics.

Es constituiran quatre borses de treball diferenciades: de peons de la brigada municipal i vigilants de parcs i jardins, de peons de neteja, d’enginyers tècnics industrials, amb durades de contracte de fins a sis mesos, i d’auxiliars administratius, per contracte de relleu per jubilació parcial.

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Francesc Roca, ha posat de manifest la importància d’aquesta convocatòria pels recursos econòmics que s’hi dedicaran i l’oportunitat que representa, per als veïns i veïnes de la Canonja que es troben en situació d’atur, poder treballar a l’Ajuntament en diferents projectes i, d’aquesta manera, fomentar que adquireixin coneixements i experiència per la seva reinserció laboral.