.

.

TOTS 21

Torredembarra inicia una nova campanya mediambiental

Torredembarra inicia una nova campanya mediambiental

La Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Torredembarra ha iniciat una nova campanya informativa sobre la recollida dels residus amb la intenció de millorar els nivells de recollida de la fracció orgànica, així com per transmetre a la ciutadania el màxim d’informació possible sobre el reciclatge en general i en especial la recollida de voluminosos. La campanya, que es va iniciar aquest passat dilluns, es perllongarà fins al proper 7 d’agost.

Torredembarra va començar la separació de la matèria orgànica a tot el municipi ara fa 5 anys. La campanya que aleshores es va fer per establir la separació de l’orgànica comportava el repartiment de cubells marrons i bosses de compostatge per tal d’incentivar aquest reciclatge, així com informació sobre la correcta separació de les diferents fraccions, amb especial atenció a la matèria orgànica anomenada FORM (fracció orgànica municipal). Tal com reconeix la pròpia Agència de Residus de Catalunya, es fa necessari realitzar campanyes de conscienciació i informació, periòdicament, per mantenir i millorar els nivells de la recollida selectiva.

Els objectius principals d’aquesta nova campanya són: millorar el nivell de recollida de la FORM, incentivar el reciclatge amb informació sobre la correcta separació de les diferents fraccions i informar sobre el correcte lliurament dels voluminosos per part de l’usuari.

Les accions que es desenvoluparan seran: la localització dels punts conflictius de la població, vigilància a peu de contenidor a l’avinguda de Catalunya i carrer de Francesc Macià, amb 6 monitors que invertiran un total de 4 hores de vigilància diària cadascú; repartiment del material porta a porta amb 6 monitors durant 8 dies que lliuraran: bosses compostatge, imant amb la informació sobre la recollida de voluminosos i material gràfic divers.