.

.

TOTS 21

Imatge del consistori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Foto: Cedida

Els membres del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL), reunits aquest dilluns 16 de març, han decidit adoptar noves mesures per reduir el risc d’exposició i transmissió del COVID-19, tot seguint les recomanacions marcades per les autoritats sanitàries.
Els nous acords consisteixen en:

Determinar, conjuntament amb els Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp, el cens de persones vulnerables, tant infants com gent gran, que hi ha al municipi; i prendre aquestes mesures per atendre les seves necessitats:

Posar a disposició de les persones usuàries dels Serveis Socials Municipals una adreça de correu electrònic (benestar@vandellos-hospitalet.cat) i un número de telèfon, el 977327155, en horari d’oficina (de 8.30 a 14.30 h). Per atendre casos d’emergència sobrevinguda, s’habilita el mòbil 663825809, de les 14.30 h a les 20.00 h.

Prioritzar la distribució d’aliments a aquestes persones vulnerables amb recursos propis de l’Ajuntament, per evitar la propagació del coronavirus.

Recollir les dades de les persones que voluntàriament s’han ofert a prestar aquest tipus de servei de distribució d’aliments a través dels Serveis Socials Municipals (via el correu electrònic: benestar@vandellos-hospitalet.cat).

Crear “l’Antena Empresarial”, un canal de comunicació de l’Ajuntament amb el teixit empresarial local, via Whatsapp, per facilitar als representants de les associacions empresarials del municipi la informació que pugui interessar als seus col·lectius relacionada amb la crisi del coronavirus i intentar resoldre els seus dubtes.

Desconvocar les reunions dels òrgans col·legiats municipals, amb excepció de la Junta de Govern Local, amb l’adopció de les mesures de protecció escaients.

Facilitar als treballadors municipals els mitjans necessaris perquè puguin treballar a distància i tenir flexibilitat horària.