TARRAGONA 21

Imatge d’arxiu de Mont-roig del Camp

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp celebrarà demà dijous 16 d’abril, a les 12 h, una sessió plenària extraordinària i urgent, que s’efectuarà, per primera vegada, de forma telemàtica.

El Ple es podrà seguir en directe a través del Canal Youtube de l’Ajuntament i comptarà amb la participació dels regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis.

L’objectiu és poder avançar en aquells termes que són estratègics pel funcionament del municipi i no aturar les decisions durant el temps que pugui estar vigent l’estat d’alarma o les restriccions de mobilitat i contacte social a causa de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19.

Llum verda a les sessions telemàtiques

El primer punt de l’ordre del dia serà, precisament, aprovar la celebració i adopció dels acords del Ple a distància, per via telemàtica, durant la vigència de l’estat d’alarma. Aquesta proposta arriba coincidint amb el recent canvi normatiu que s’ha produït a la Llei de Bases del Règim Local i que dóna llum verda, de forma explícita, a la celebració d’aquests òrgans de govern a través de la teleassistència dels seus regidors/es.

Temes estratègics pel funcionament del municipi

La sessió plenària servirà també per donar continuïtat a l’aprovació del pressupost General de l’exercici 2020. Recordem que el pressupost municipal per aquest any es  va aprovar inicialment a la sessió plenària del dia 21 de febrer i estava en període d’exposició pública quan va decretar-se l’estat d’alarma. Aquest fet va paralitzar el
còmput de dies en què ha de romandre a exposició pública, abans quedi definitivament aprovat en cas de no haver-hi al·legacions.

En aquesta ocasió el plenari té previst aixecar aquesta suspensió dels terminis, tenint en compte que el mateix decret d’estat d’alarma permet, de forma motivada, que els òrgans de govern puguin aixecar la suspensió per raons d’interès general. En aquest sentit, l’aprovació del pressupost del 2020 de forma definitiva és un requeriment necessari per poder normalitzar les despeses que s’estan originant relacionades amb l’emergència sanitària, econòmica i social del coronavirus, entre altres qüestions. Així doncs, un cop efectuat aquest tràmit, en pocs dies el pressupost del 2020 quedarà definitivament aprovat.

Finalment, el tercer punt de l’ordre del dia serà aixecar també la suspensió del termini d’informació pública en relació a la cessió a la Generalitat dels terrenys de l’Institut d’Ensenyament Secundari de Miami Platja. Aquest punt permetrà avançar en aquesta tramitació pel fet de tractar-se també d’un altre tema estratègic per al futur
desenvolupament del municipi.