.

.

TOTS 21

En el primer semestre de l’any, Reus ha augmentat un 30,9% la recollida d’aquesta fracció respecte al mateix període de l’any passat. Foto: Ajuntament

La ciutat de Reus continua millorant els índex de recollida selectiva amb un augment molt significatiu en la recollida de la fracció orgànica (FORM). En el primer semestre de l’any, Reus ha augmentat un 30,9% la recollida d’aquesta fracció respecte al mateix període de l’any passat i un 44,1% respecte al mateix període de  2019.

D’aquesta manera, de gener a juny de 2022 es van recollir a Reus 2.197,9 tones de fracció orgànica, respecte les 1.679,3 de 2021; les 1.577,9 de 2020 i les 1.525,7 de 2019.

Si fem la comparativa amb el mes de juny respecte als mesos de juny anteriors, l’increment entre 2022 i 2021 és d’un 58,5% i entre 2022 i 2019 d’un 94,8%. El mes de juny de 2022 es van recollir 468,1 tones; 295,4 en 2021; 275,9 en 2020 i 240,3 en 2019.

La millora en la recollida selectiva ha contribuït a la disminució de la fracció resta, que a Reus s’ha reduït al mes de juny de 2022 un -6,96 respecte el mes de juny de 2021.

Envasos i paper i cartró 

Respecte als envasos i el paper i el cartró també es consolida la tendència de millora. Quant als envasos la ciutat de Reus continua millorant els índex de recollida selectiva amb un augment significatiu en la recollida de la fracció d’envasos. En el primer semestre de l’any, Reus ha augmentat un 11,0% la recollida d’aquesta fracció respecte al mateix període de l’any passat i un 40,1% respecte al mateix període de 2019. D’aquesta manera, de gener a juny de 2022 es van recollir a Reus 1039,5 tones d’envasos, respecte les 936,5 de 2021; les 925,5 de 2020 i les 741,9 de 2019. Si fem la comparativa amb el mes de juny respecte als mesos de juny anteriors, l’increment entre 2022 i 2021 és d’un 12,5% i entre 2022 i 2019 d’un 41,9%. El mes de juny de 2022 es van recollir 186,2 tones; 165,5 en 2021; 156, 4 en 2020 i 131,3 en 2019.

Quant a la fracció de paper i cartró. En el primer semestre de l’any, Reus ha augmentat un 10,6% la recollida d’aquesta fracció respecte l’any passat i un 24,1% respecte 2019. D’aquesta manera, de gener a juny de 2022 es van recollir a Reus 1717,7 tones de paper i cartró, respecte les 1553,3 de 2021; les 1480,6 de 2020 i les 1384,5 de 2019.  Si fem la comparativa amb el mes de juny respecte als mesos de juny anteriors, l’increment entre 2022 i 2021 és d’un 12,7% i entre 2022 i 2019 d’un 25,4%. El mes de juny de 2022 es van recollir 305,1 tones; 270,6 en 2021; 247,6 en 2020 i 243,3 en 2019.

El regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, ha valorat positivament aquestes dades i espera que es mantingui la tendència “fruit de la major disponibilitat i accessibilitat dels contenidors a la ciutadania
i de tota la feina d’educació ambiental i difusió a través de campanyes com ‘Reus, Recicla Bé’ amb informadors per tota la ciutat i el repartiment de kits de reciclatge a les unitats familiars.”

Redacció