.

.

TOTS 21

L'alcalde, junt al director-gerent de l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona, Juan Vicente Ivorra. Foto: Mauri

A Tarragona, com en d’altres llocs, hi ha gent que no es pot pagar el rebut de l’aigua. Així les coses, l’Ajuntament de Tarragona i l’Empresa municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) incrementaran en un 8 per cent el Fons Social Extraordinari destinat a bonificar el rebut de l’aigua a les persones en situació de precarietat econòmica.

L’any passat el fons estava dotat en 56.000 euros mentre que enguany serà de 61.000 euros. Les famílies que es van acollir a aquesta mesura van ser 270.

L’alcalde de Tarragona i president de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i el director-gerent de l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona, Juan Vicente Ivorra, han signat aquest matí la pròrroga per un any més de l’acord que es va iniciar al maig de l’any passat.

“L’objectiu d’aquest conveni –ha destacat l’alcalde– és oferir tots els recursos possibles per ajudar a les famílies amb situacions econòmiques i socials complicades. En aquests moments, les administracions locals som les que més fem per pal·liar aquestes situacions”.

Per la seva part, el gerent de l’empresa d’aigües, Juan Vicente Ivorra, ha afegit que “des d’Ematsa entenem que no ens podem quedar al marge de les necessitats dels ciutadans i, per tant, ens sentim obligats a oferir tots els recursos possibles per ajudar en les situacions econòmiques i socials de les famílies amb dificultats”.

Aquest acord, que té vigència fins al 31 de desembre d’enguany, és una eina més per pal·liar els efectes de l’actual crisi econòmica. Per aquest motiu, està adreçat a les persones que no poden abonar a l’empresa Ematsa l’import del servei d’aigua potable i clavegueram.

Els requisits per l’obtenció de l’ajut són:

• Ser titular o llogater d’un contracte individual de subministrament d’aigua potable per abastament domiciliari de la seva vivenda habitual amb EMATSA.

•  Només serà d’aplicació en aquells contractes en els que sigui residencia habitual.

•  Haver estat beneficiari de prestacions econòmiques, o ser usuari de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona i tenir expedient on s’hagin valorat “necessitats relacionades amb la falta de medis per la cobertura de necessitats bàsiques” en els  dos últims anys.

• La sol·licitud de condonació del deute es podrà efectuar una única vegada durant el període 2013.

Ballesteros ha dit que “l’arrelament que tenim amb Tarragona fa que ens sentim implicats i compromesos amb la societat tarragonina. Conscients de les dificultats econòmiques a les que s’enfronten diàriament moltes persones creem un Fons Social Extraordinari destinat a bonificar el rebut de l’aigua a aquestes persones  en precarietat econòmica”. Així mateix, Ematsa ofereix bonificacions a les famílies nombroses.

El president de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona, Javier Villamayor, al seu torn, ha explicat que aquest increment substancial de la partida del Fons Social d’Ematsa s’afegeix a altres ajuts econòmics adreçats a famílies amb escassa capacitat econòmica com les subvencions per pagar l’impost de l’IBI i la taxa de la brossa (120.00 euros. Al 2013 se’n van beneficiar 1.030 famílies i l’any anterior 986) o els 40.000 euros que està previst que a finals d’aquests mes es destinin a ajuts socials relatius a les transmissions de l’habitatge habitual en els supòsits d’execució hipotecària i dació en pagament.