.

.

TOTS 21

El passat 30 de març vam viure un dels darrers capítols del cas dels terrenys de l’Antiga Duana al Ple extraordinari de l’Ajuntament de Salou sol·licitat per tota l’oposició. Amb motiu d’aquest cas, les notícies que han sortit a la llum i les que queden per sortir, vam plantejar la creació d’una comissió d’investigació per tal de depurar les possibles responsabilitats polítiques que se’n deriven de tots aquests casos. La resposta de l’equip de govern davant la creació de la comissió ha estat que “és totalment innecessària”.

Marta Cortés és portaveu del Grup Municipal de Ciutadans (C's) Salou

Marta Cortés és portaveu del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) Salou

Des que he començat aquesta nova etapa en la política del municipi de Salou, hi ha hagut diverses coses que m’han cridat especialment l’atenció. I una d’elles és l’ordre del dia de l’àrea de gestió del territori que es titula: Planejament, Planificació, Estratègica i Ordenació del Territori.

A data d’avui, molts dels temes que hem tractat han estat modificacions puntuals del POUM del 2003, la qual cosa denota poca planificació estratègica de la ciutat. I ens caldria saber quants s’han dut a terme durant aquests últims anys i quants han arribat a bon port.

Per altra banda, observem a la premsa com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix als demandants per expropiacions a Cap Salou una contraprestació major a la rebuda per terrenys que no se’ls hi ha acabat donant l’ús estimat en la seva totalitat; amb unes taxacions realitzades que no tenen res a veure les unes amb les altres. I les acabaran pagant les arques municipals –és a dir, els ciutadans- a preu d’or, sense tenir en compte si beneficien o no a una majoria de la població o al municipi. Això denota una falta total d’objectivitat i d’adaptació del nostre planejament a l’actual legislació, per desfasament. De moment, poques noves llicències hem tractat.

A l’última roda de premsa que va convocar el govern municipal, es va valorar de forma molt positiva que l’equip informés de totes les inversions sostenibles que es duran a terme enguany, com la compra del xalet de Pedrol Rius al Cap Salou, “perquè passi a formar part del patrimoni municipal”. En relació a la gestió econòmica, es parla del bon resultat amb el que es tanca l’exercici del 2015, tenint en compte la modificació de crèdit de 2 milions d’euros dels pressupostos de 2016 que s’han tingut en compte per a fer front a la indemnització de la Duana.

I no ha passat ni una setmana que s’ha de tornar a realitzar una altra modificació de crèdit com a conseqüència d’una última sentència per pagar 800.000 euros més a la propietat del terreny expropiat en el seu dia perquè tampoc estava dotada al pressupost inicial. Això és una falta de previsió. Quantes vegades més haurem de realitzar modificacions de crèdit per a fer front als deutes que ens arriben?

I tenint en compte tot el que he comentat anteriorment , quin és el futur que ens espera als ciutadans de Salou?

Està clar que el futur no el pot saber cap de nosaltres, però sí el podem preveure i preparar-nos-en. De fet, qualsevol actuació sobre la ciutat hauria d’implicar plans i expectatives respecte al futur. Així ho assenyalava Peter Hall en la seva coneguda obra sobre la història del planejament urbanístic ‘Cities of tomorrow’. La reflexió i la pràctica urbanística són mitjans per configurar el demà. Per això, més que mai, ens convé elaborar, debatre i executar UN PLA d’ACTUACIÓ MUNICIPAL que redundi en benefici de la majoria de la població, i per això ens calen projectes col·lectius per modelar el present i el futur de la ciutat. No podem dir amb certitud allò que Salou serà, però sí que podem decidir què volem que sigui.

Marta Cortés és portaveu del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) Salou