LA REDUCCIÓ DEL DEUTE MUNICIPAL.- L’Ajuntament de Creixell és hereu del daltabaix econòmic d’un govern anterior del PP, que va deixar un forat de 13 milions d’euros, que ha estat rebaixat fins als 7,8 milions i amb un refinançament de préstecs amb un interès de l’1...