.

.

TOTS 21

L’estació de trens de Vilafranca del Penedès, en obres. Foto: Gemma Sánchez

L’Estat va executar un 35,8% de les inversions pressupostades a Catalunya, fins als 739,9 MEUR, segons dades publicades aquest dilluns pel Ministeri d’Hisenda. La principal partida d’inversions reals van recaure en el sector públic empresarial, amb 515,2 MEUR, apartat on s’hi inclouen empreses públiques com Adif (169,1 MEUR), Renfe (90,6 MEUR) o Ports de l’Estat (82,9 MEUR). Pel que fa a l’apartat de l’Administració General de l’Estat, s’hi van destinar 153,1 MEUR, en els Organismes Autònoms i resta d’entitats dependents de l’AGE 52,6 MEUR i en el sector públic administratiu 18,7 MEUR. Per contra, a la Comunitat de Madrid es va fer una inversió real de 2.086 MEUR, un 184% respecte el previst.

Pel que fa al grau d’execució al sector públic empresarial, va ser del 27,3% respecte els 1.886,8 milions d’euros previstos. Dins d’aquest apartat, hi estan incloses empreses com Adif i Adif AV, Renfe, Enaire i, en menor mesura, al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (17,1 MEUR), Cilsa (28,6 MEUR), entre d’altres.

En segon lloc, l’execució en l’Administració General de l’Estat a Catalunya va assolir un 91,1%, fins als 153,1 milions d’euros, entre els que destaquen els 141,1 milions d’euros del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, amb un 86,2% del total, o els 2,1 milions d’euros del Ministeri de l’interior, amb un 86,2%. En canvi, en altres, com el Ministeri de Treball i Economia Social, el grau d’execució és un 4,6%, fins als 36.117,08 euros.

Quant a les despeses efectuades en els organismes autònoms, es va disparar fins als 52,69 milions d’euros davant els 1,5 milions d’euros previstos inicialment per aportacions extraordinàries a organismes adscrits al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i de Ciència Innovació, amb 44,9 milions d’euros.

Per últim, en les entitats del sector públic administratiu va sumar 18,7 milions d’euros, un 161,8% del previst.

En canvi, a la Comunitat de Madrid la inversió efectiva ha sigut de 2.086 milions durant el 2021, gairebé un 184% respecte el previst. L’epígraf amb més execució a la Comunitat de Madrid són les inversions reals de l’administració general de l’Estat amb un 438,8% d’execució (836,98 milions d’euros).

Aquestes dades no reflecteixen el 100% dels recursos destinats, perquè hi ha 8.007,8 milions d’euros d’inversió per concretara nivell territorial.

ACN