.

.

TOTS 21

 Diversos moments de	 la	 sessió	 conjunta	 amb	 els	 representants	 de	 les	 pimes.	 D’esquerra	a	dreta,	presideixen	la	sessió;	Beatriz	Fernandez-Tibau,	vicepresidenta	de	FEPIME;	 J.Antoni	Belmonte,	president	de	CEPTA;	M.	Helena	de	Felipe,	presidenta	de	FEPIME,	i	Salvador	 Guillero,	secretari	general	de	FEPIME. Foto: Cedida

Diversos moments de la sessió conjunta amb els representants de les pimes.
D’esquerra a dreta, presideixen la sessió, Beatriz Fernandez-Tibau, vicepresidenta de FEPIME;
Juan Belmonte, president de CEPTA; M. Helena de Felipe, presidenta de FEPIME, i Salvador
Guillero, secretari general de FEPIME. Foto: Cedida

L’estat deficient de les infraestructures de comunicació i transport, el preu elevat del cost energètic per a les empreses i la competència deslleial són alguns dels punts negatius que han destacat el conjunt de representants de les pimes de les comarques de Tarragona que ahir a la tarda es van aplegar a la seu de CEPTA per traslladar als responsables de la patronal tarragonina i de FEPIME les seves dificultats.

L’alentiment de moltes actuacions estratègiques en l’àrea del transport, com són el Corredor Mediterrani, l’A-27, han centrat bona part de les crítiques dels empresaris en l’àmbit de les infraestructures, juntament amb el preu elevat de les autopistes i el mal estat de moltes vies de circulació viària.

En un altre àmbit, els representants del sector empresarial han destacat l’elevat preu de la factura energètica, que suposa un llast per moltes empreses, juntament amb la competència deslleial i les dificultats d’instal·lació de fibra òptica i altres tecnologies de comunicació en zones més aïllades.