.

.

TOTS 21

La trobada es va celebrar al espai de la Setmana Santa de Tarragona, l’església dels Sant Reis, coneguda com a Sant Agustí, seu actual del Pas de Sant EcceHomo de Tarragona. Foto: Cedida

Diumenge dia 26 de setembre, una vegada tancades les Festes de Santa Tecla a Tarragona i la Misericòrdia a Reus, s’ha celebrat una trobada d’agermanament amb dues entitats de la Setmana Santa: l’Ecce-Homo Tarragona i l’Ecce-Homo Reus. La Germandat del Sant Ecce-Homo de Tarragona, (1868) presidida per Elvira Ferrando i Gómez i la Confraria dels Sants Just i Pastor de Reus, (1949) presidida pel Confrare Major Marià Gil i Guijas, han fet un balanç molt positiu de la jornada.

La trobada es va celebrar a l’espai de la Setmana Santa de Tarragona, l’església dels Sant Reis, coneguda com a Sant Agustí, seu actual del Pas de Sant EcceHomo de Tarragona i van assistir els membres de les dues Juntes Directives. Va haver-hi intercanvi d’obsequis i d’experiències, iniciant així un apropament i amistat, per sumar amb germanor a la Setmana Santa i també al territori. La Confraria dels Sants Just i Pastor de Reus, coneguda com la dels botiguers, està en un procés de renovació, i van assistir a la trobada la Confraressa Major Adjunta Montserrat Vidal i els Confrares Vocals Jaume Llauradó, Cori Amenos i Esther Sans. Per part de l’Ecce-Homo de Tarragona van assistir tots els membres de la Junta Directiva.

El Cap de Portants, en Josep Maria León, la Cap d’Arrenglanadors, Yasmina Armesto, el Cap de la Banda de Timbals i Sacs de Gemecs de la Germandat, Mariano Domingo, i el Secretari Pere Ramón Armesto, van assessorar en temes tècnics als membres de la Junta de Govern de la Confraria del Sants Justs i Pastor per tal que en un futur pròxim el Pas de l’Ecce-Homo de Reus, obra de l’escultor reusenc Joan Rebull i Torroja, compleixi el seu projecte de processionar a espatlles.

Redacció