TOTS 21

L’Associació de Xiringuitos de Platges de Cambrils ha tornat a demanar a l’Ajuntament del municipi que aturi el procés de licitació de les guinguetes per no existir un pla d’usos de les platges per als exercicis 2022-2025. I és que, tal com s’indica en la nova al·legació presentada per l’Associació, la licitació de l’explotació dels xiringuitos “requereix que s’hagi elaborat, tramitat, aprovat i publicat el corresponent pla d’usos, l’aprovació del qual és del Servei del Litoral de la Generalitat de Catalunya”.

Després de demanar informació a la Generalitat sobre aquest pla d’usos, la resposta de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, de data 5 d’agost, apunta que el pla d’usos vigent és per als exercicis 2017-2021, una documentació totalment aliena a l’objecte de la licitació, i que el dels anys 2022-2025 està en tràmit d’elaboració. És per això que l’associació considera el procés il·legal i demana que s’aturi.

A través d’una altra al·legació, presentada avui mateix, l’Associació fa referència a l’ampliació del procés de licitació acordat per l’Ajuntament el passat 30 de juliol, una pròrroga que considera també contrària a dret atenent al termini que es va donar inicialment. És per això que creu que l’acord adoptat és il·legal i que no es pot acceptar cap oferta que es presenti en el termini d’ampliació marcat.

Aquesta pròrroga va ser anunciada per l’Ajuntament un dia després de la reunió mantinguda amb l’associació i havia de servir per a què el consistori estudiés el recurs de reposició presentat pels responsables dels xiringuitos a través de 10 al·legacions. Durant la reunió, els professionals de les guinguetes van transmetre a l’equip de Govern la seva preocupació per la inviabilitat econòmica del projecte, la manca de funcionalitat de les guinguetes i algunes errades greus en el projecte tècnic.

L’associació també va alertar que els requisits de la licitació comportarien una disminució de la qualitat, tant en el producte com en el servei, el que suposarà un perjudici tant per a turistes com per als vilatans i vilatanes de Cambrils.

Un altre dels punts tractats va ser la inexistència d’un pla de viabilitat, requisit indispensable per a un procés de licitació d’aquest tipus. Prova d’aquesta inviabilitat del projecte és el fet que cap dels 21 professionals que regenten actualment els xiringuitos es presentarà a la licitació.

L’Associació ha estat deu dies sense emprendre cap acció a l’espera d’una resposta de l’Ajuntament de Cambrils. Passats aquests deu dies sense obtenir cap resposta, l’Associació manté obertes les vies legals per tal d’aturar el procés.

En aquesta darrera setmana, l’Associació de Xiringuitos de Platges de Cambrils assegura haver intentat de manera reiterada contactar amb l’equip de Govern per tal d’apropar posicions i obrir un diàleg on totes les propostes dels professionals siguin escoltades, una iniciativa que segons les mateixes fonts no ha obtingut cap resposta per part del consistori cambrilenc. L’Associació afirma estar «oberta al diàleg per poder trobar una solució consensuada amb l’Ajuntament sobre el nou procés de licitació de les guinguetes de les platges de Cambrils».

Redacció