TOTS 21

L’Arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas. Foto: Cedida

L’Arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha elevat als principal càrrecs de la diòcesi un grup de religiosos caracteritzats per la seva joventut, la seva preparació intel.lectual i pel fet que procedeixen de l’església de base. Tot plegat confereix un aspecte de clara renovació progressista en línia amb el Concili Vaticà II i el Concili provincial Tarraconense, i també amb el pare Francesc de proximitat amb la gent.

Ha passat gairebé desapercebut un acte trascendental en aquest mandat de l’arquebisbe metropolità de Tarragona i primat de les Espanyes, doctor Joan Planellas, que va signar la setmana passada, el 4 de maig, el primer i més delicat nomenament dels càrrecs de més pes, més polítics i més propers a ell, el nucli dur, els membres del nou Consell Episcopal i altres càrrecs de la primera línia de foc, la que té més responsabilitats en l’Arquebisbat. Un grup significatiu s’estrenen en el vicariat i és destacable la seva joventut en els llocs clau de comandament.

Arriba així un canvi en l’etapa que succeeix la de Jaume Pujol, marcada per èxits indiscutibles tot i que amb la xacra dels casos de pederàstia viscuts a la diòcesi.

L’arquebisbe manté el vicari general, Joaquim Fortuny, que tampoc no podia ser remogut abans d’hora -el seu càrrec té una vigència de cinc anys- i també segueix l’ecònom, Daniel Sobradillo, també amb una vigènia superior en el temps, però bona part de la resta de càrrecs de la primera línia han estat renovats per persones joves, intel.lectualment solvents, sense càrregues del passat, procedents de les bases de l’església i amb seguidors de la línia progressista, segons ha confirmat Tarragona21 de diferents fonts coneixedores de l’Arquebisbat.

En el Consell Episcopal, el nucli dur, els nomenaments són Jordi Figueras -que ja era vicari, concretament de Tarragona- com a vicari de les persones; Joan Àguila Chavero, com a vicari de la pastoral; Lluís Simón Pascual, vicari de la caritat, i Simó Gras Solé, canceller, moderador de cúria i portaveu de l’Arquebisbat, una peça clau amb un poder notable en esdevenir portaveu de l’Arquebisbat, atenent així les peticions expressades per la secretaria de Mitjans de Comunicació. Per tant, es tracta del ‘sanedrí, del nucli dur de l’Arquebisbe Joan. Les vicaries deixen de ser territorials i passen a ser temàtiques. Les seves denominacions són reveladores del tarannà de l’Arquebisbe.

Fora del Consell Episcopal la renovació és també profunda i significativa, tot i que alguns mantenen càrrecs, com Manuel Fuentes, ara nou director de la Biblioteca del Seminari -càrrec que recupera passats els anys- i Rosalia Gras, secretària general i vicecancellera, que va ser elegida secretària i cancellera per l’anterior arquebisbe, el doctor Jaume Pujol, qui malgrat procedir d’un entorn conservador com era l’Opus Dei va destacar per l’impuls que va donar a la dona en els llocs de poder i responsabilitat a l’Arquebisbat de Tarragona. Gras, no obstant mantenir-se com a secretària general, passa de ser cancellera a vicecancellera.

El nou vicari de les persones, Jordi Figueras, és una persona apreciada, oberta i seguidora dels dictàmens del Concili Vaticà II i de la filosofia del papa Francesc. El mateix vicariat que governarà, intitulat de les persones, mostra ja la dimensió caritativa i d’apropament a les persones que li vol conferir l’Arquebisbe Joan.

Joan Aguila, nou vicari de la pastoral, molt format en la catequètica, procedent de la pastoral de joves, destacat compositor musical, tenia fins ara un escalafó inferior com a delegat. Per la seva part, destacat és l’ascens del jove Simó Gras en un càrrec de força responsablitat, canceller, moderador de cúria i portaveu de l’Arquebisbat. L’entrada dels nous joves en el sanedrí, que ronden els 40 anys -com Simó Gras, Joan Aguila o Josep Mateu- suposa la marxa dels més veterans.

Fora d’aquest nucli del Consell Episcopal ha estat nomenat Miquel Marimon secretari particular de l’Arquebisbe, un càrrec notable d’un extècnic de ràdio jubilat, diaca permanent, considerat molt compromès i afable. Al seu torn, Josep Mateu i Guarro ha estat elevat a rector del Seminari Pontifici de Tarragona. També jove, doctor en Teologia, és rector a Riudoms i coordina la Fundació de Santa Maria de Siurana. Ara bé, destaca un nou càrrec del que es responsabilitzarà no sense maldecaps: Josep Mateu i Guarro és també nou delegat per a l’administració dels béns de l’Església, és a dir, qui haurà d’afrontar reformes, obres, compres, vendes, reclamacions,… un calaix molt gran com perquè es portés dins l’apartat econòmic de l’Arquebisbat, com era fins ara. Es tracta d’un rector molt implicat a l’església. Albert Fortuny, per la seva part, és el nou delegat de vocacions, també nou al càrrec. És nebot del vicari general.

Mn. Jaume Gené i Nolla continua com a director espiritual del Seminari Major Interdiocesà. Es tracta dels pocs que repeteixen. Format a Romà, és un destacat musicòleg, responsable del Seminari Menor de Tarragona.

Notable és el cas del Manuel Maria Fuentes, que recupera el càrrec de director de la Biblioteca del Seminari, però perd la vicaria episcopal del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, l’Urgell i les Garrigues. L’actual director de l’Arxiu -se suposa que repetirà en aquest càrrec-, gran erudit en història -autor d’una monumental història del Catllar en dos volums- deixa així de formar part del Consell Episcopal. Durant l’anterior prelatura, hi hagué notables divergències entre l’Arxiu i la Biblioteca. Ara sembla que s’unificaran sota el seu mandat. Finalment, Josep Manel González Álvarez, diaca permanent i fins ara secretari particular de l’Arquebisbe, és nomenat sotsdirector de la Biblioteca del Seminari.

Quedarà ara el nomenament del segon nivell de càrrecs, més tècnics, que podria donar-se a finals de juny o durant el mes de juliol, han informat fonts de l’Arquebisbat. En aquest cas, es reestructuraran les 24 delegacions i passaran a ser 12.

Els nomenaments de l’Arquebisbe de Tarragona són aquests:

– Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro, vicari general.

– Mn. Jordi Figueras Jové, vicari de les persones.
– Mn. Joan Àguila Chavero, vicari de la pastoral.
– Mn. Lluís Simón Pascual, vicari de la caritat.

– Mn. Simó Gras Solé, canceller, moderador de cúria i portaveu de l’Arquebisbat.
– Sra. Rosalia Gras Minguella, secretària general i vicecancellera.
– Mn. Miquel Marimon Vall, secretari particular del Sr. Arquebisbe.

– Mn. Josep Mateu i Guarro, rector del Seminari Pontifici de Tarragona.
– Mn. Albert Fortuny Llaveria, delegat de vocacions.
*Mn. Jaume Gené i Nolla, continua com a director espiritual del Seminari Major Interdiocesà.

– Mn. Josep Mateu i Guarro, delegat per a l’administració dels béns de l’Església.

– Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de la Biblioteca del Seminari.
– Mn. Josep Manel González Álvarez, sotsdirector de la Biblioteca del Seminari

Jaume Garcia