.

.

TOTS 21

Fran Morancho, alcalde de Mont-roig del Camp, en la sessió constitutiva del nou consistori. Foto: Cedida.

L’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho ha signat el Decret de Designació dels membres de la Junta de Govern Local i Tinents d’Alcalde i el Decret de les delegacions de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i dels regidors i regidores. D’acord amb aquestes designacions, els regidors i regidores de l’equip de govern exerciran de la següent manera:

Fran Morancho López
L’alcalde

Àrees de planificació de territori i organització interna.
Competències: Relacions institucionals i projecció de municipi; protocol; comunicació interna i externa; organització i personal; modernització, transparència i qualitat de l’administració; atenció a la ciutadania; contractació i patrimoni; urbanisme, habitatge i obra pública.

Yolanda Pérez Díaz
Primera tinent d’alcalde

Regidora de les àrees de Turisme i Impuls Econòmic
Competències: Turisme i platges; impuls econòmic; activitats i mercats; ocupació; diversificació econòmica; polígons industrials; comerç; agricultura.

Vicente Pérez Mula
Segon tinent d’alcalde

Regidor de les àrees de Seguretat ciutadana i Cicle Complet de l’Aigua

Competències: Policia Local; protecció civil; mobilitat i aparcaments; subministrament d’aigua, sanejament i depuració. Procediments administratius de requeriments de neteja de parcel·les. Procediments administratius de llicència de gossos perillosos i de llicències d’armes. Procediments administratius sancionadors per infraccions de trànsit. Procediments administratius d’autoritzacions als transportistes a estacionar els vehicles amb una massa màxima autoritzada superior a 3.500 kgs. Procediments administratius de retirada de vehicles abandonats al terme municipal de Mont-roig del Camp.

Enrique López González
Tercer tinent d’alcalde

Regidor de les àrees de Manteniment d’espais i equipaments i Hisenda
Competències: Manteniment d’infraestructures i via pública (edificis públics, via pública, serveis generals, parcs i jardins); serveis funeraris i cementiri; serveis econòmics i gestió tributària. Procediments administratius d’autoritzacions d’ús de la via pública i altres espais públics municipals diferents dels equipaments públics per a realitzar activitats de caràcter particular.

Maria del Remei Benach Font
Quarta tinent d’alcalde

Regidora de les àrees de Cultura, Participació ciutadana i Polítiques d’igualtat.
Competències: Activitats culturals; patrimoni cultural; tradicions; participació ciutadana; entitats; polítiques de gènere (LGTBI) i foment de la igualtat entre homes i dones.

Ángel Redondo Ruizaguirre
Cinquè tinent d’alcalde

Regidor de les àrees d’Esports, Festes, Entorn Natural i Salut Pública
Competències: Activitats esportives; casals d’estiu; foment de l’esport de base; festes; espais naturals protegits (PEINs); camins; control de plagues; tinença d’animals; polítiques de salut pública. Procediments administratius de requeriments de neteja de parcel·les.

Francisca Ortiz Sánchez
Regidora de les àrees d’Educació, Gent Gran, Acció Social i Pla de Barris.

Competències: Avis; assistència social a la gent gran; serveis socials; programa de barris “Pla de Barris de la Florida de Miami Platja”. Procediments administratius d’ajuts socials. Procediments administratius d’altes, baixes i canvis de parada del servei de transport escolar i de bonificació de la tarifa del servei de transport escolar i del servei de les llars d’infants

Cristina Llorens Pardo
Regidora de les àrees de Joventut, Residus i Neteja viària, transició energètica i ecològica.

Competències: Polítiques de joventut; impuls del Pla Local de Joventut; Casals de Joves; recollida de residus; campanyes de sensibilització en matèria de reducció, reutilització i reciclatge de residus; neteja de la via pública; impuls del Pla de Transició Energètica i Ecològica.

Els membres de la Junta de Govern Local, seran l’alcalde Fran Morancho, les regidores Yolanda
Pérez i Maria del Remei Benach i els regidors Vicente Pérez, Enrique López i Àngel Redondo.