TOTS 21

Imatge de l’alcalde Eduard Rovira saludant als policies locals el dia de la seva festa patronal. Foto: Cedida

En relació a les informacions aparegudes als mitjans de comunicació sobre una possible investigació de Fiscalia per uns fets ocorreguts en matèria de mobilitat al Barri Marítim (Baix a Mar), l’alcalde Eduard Rovira reitera amb rotunditat que en cap moment ha donat una ordre il·legal a agents de la Policia Local i qualifica de deplorable que un malentès es vulgui judicialitzar. També ha volgut deixar clar, per evitar males interpretacions, que el cap de la Policia Local no ha presentat cap denúncia al respecte.

Referent a la mobilitat de Baix a Mar, ha existit una confusió de criteris sobre si la zona d’horari limitat correspon a una zona reservada a càrrega i descàrrega. Cal tenir present que la zona de vianants de Baix a Mar té instaurat un sistema d’horari limitat d’aparcament amb l’objectiu de forçar la rotació diària de vehicles. Aquesta limitació està indicada com a ‘Zona d’estacionament limitat’.

Les operacions de càrrega i descàrrega no son contradictòries amb la finalitat de forçar la rotació diària dels vehicles en aquest sector, i per això s’establia la possibilitat d’efectuar operacions de càrrega i descàrrega amb la llegenda «excepte càrrega i descàrrega».

Aquest sistema d’horari limitat no està regulat de forma expressa a la Ordenança Municipal de Circulació de Vehicles i Vianants de Torredembarra, la qual cosa feia que l’autorització com a excepció de fer operacions de càrrega i descàrrega fos interpretada de forma diferent a la finalitat que es busca que és forçar la rotació diària, i no pas declarar tot el sector con a ‘Zona de càrrega i descàrrega’.

A dia d’avui s’han retirat les llegendes «excepte càrrega i descàrrega» per evitar més confusions. Ha estat una decisió col·legiada de l’equip de govern de Torredembarra, basant-se en un informe de la prefectura de la Policia Local.

 

L’incident al qual fa referència la informació es va produir el 3 de febrer passat quan uns agents de la Policia Local havien demanat l’actuació de la grua municipal a Baix a Mar per a retirar un vehicle que es trobava aparcat en zona d’horari limitat. L’alcalde va assenyalar als agents que aturessin la petició de grua per a retirar un vehicle que es trobava aparcat en zona d’horari limitat, ja que no considerava que aquest espai fos «zona reservada de càrrega i descàrrega» (on sí és prevista l’actuació de la grua) i que esperessin ordres mentre parlava amb el cap de la Policia Local, però en cap moment va ordenar que no se’l sancionés per trobar-se aparcat fora de l’horari permès. Mentre l’alcalde parlava telefònicament amb el cap de la Policia Local, el propietari del vehicle va arribar i va marxar amb aquest. De fet, l’alcalde va indicar als agents que el propietari del vehicle havia marxat sense que li posessin cap multa.