TOTS 21

Imatge d’arxiu de reparació de voreres. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest divendres, 24 de setembre al perfil del contractant la licitació del contracte d’obres de millora de la via pública municipal: voreres, passos de vianants i accessibilitat. El contracte, que inclou actuacions a la via pública en l’àmbit de voreres, passos de vianants i accessibilitat, surt amb un pressupost de licitació de 390.000 euros i un termini d’execució de 6 mesos.

El contracte s’emmarquen en el desplegament dels plans directors de manteniment de la via pública, que preveuen una inversió total d’1,3 milions d’euros amb l’execució dels plans d’asfaltat, voreres i passos de vianants, mobiliari urbà i jocs infantils, enllumenat públic, jardineria, i fonts ornamentals i de boca.

Les actuacions previstes en el contracte que ha sortir a concurs públic són les següents:

  • Remodelació de passos de vianants al passeig Prim, a la plaça d’Europa, al carrer de l’Argentina, al carrer de Miami, i al carrer de Benidorm. L’objectiu és resoldre de forma correcte la seva accessibilitat i desplegar el pla Reus Ciutat Inclusiva. Es preveuen treballs de renovació total del pas de vianant, col·locació de la franja de detecció amb panot a tacs, col·locació de la franja d’encaminament amb panot ratllat, renovació de la vorada, renovació tram de la vorera, ampliació de la rampa, senyalització horitzontal, senyalització vertical i reforç de la il·luminació
  • Millora de l’accessibilitat a l’avinguda Prat de la Riba, al carrer de Domènech Soberano, al carrer de l’Escorxador, al carrer de l’Alcalde Segimon amb Alcover i al l’avinguda dels Jocs Olímpics. Es faran dos tipus d’actuacions diferenciades: ampliacions de les voreres en els punts de creuament per obtenir un menor recorregut de creuament dins de les calçades i la realització de nous passos de vianants.
  • Renovació de voreres al carrer Benidorm cantonada Vidal i Barraquer, al carrer de Joan Oliver, al carrer de Joan Oliver, a l’avinguda de Jaume I, i a l’avinguda dels Jocs Olímpics. Es actuacions són diverses: Reparació o renovació total o parfcial de les vorades i voreres, renovació de vorera, reparació de la vorera, reparació dels escocells, pavimentació de voreres sense pavimentar o abuixardat superficial del paviment de pedra natural

Redacció