TOTS 21

Ple dels Pallaresos en una imatge d'arxiu

Ple dels Pallaresos en una imatge d’arxiu

L’Ajuntament dels Pallaresos ha liquidat el pressupost municipal del 2014 amb un resultat positiu de 616.907,57 euros en romanent de tresoreria, i complint el pla d’ajust que va haver d’aprovar per acollir-se al crèdit del govern central per pagar als proveïdors. El consistori aconsegueix tancar un exercici en números positius i consolida els indicadors dels últims anys.

El resultat pressupostari del 2014 dóna un positiu de 308.445,58 euros, donant estabilitat pressupostària, atès que la liquidació facilita la capacitat de finançament de 276.166,87 euros. La liquidació del pressupost del 2014 també indica que el deute viu (corresponent a préstecs demanats per a inversions fetes) acumulat a 31 de desembre passat, s’ha reduït del 25,84% del 2013 (un deute de 685.833,08 euros) al 20,15% del tancament del 2014, quedant un deute resultant de 580.033 euros, reduint-se respecte a l’any anterior en 105.800,085 euros, complint amb l’objectiu de deute públic.

Aquesta xifra queda molt lluny de la ràtio màxima d’endeutament legalment permesa a les administracions, que és del 110%.

L’equip de govern local atribueix aquest resultat positiu en la liquidació del pressupost del 2014 «al doble exercici que ha fet el govern actual els darrers anys amb una rigorosa política de control sobre la despesa, ha permès arribar a l’estabilitat i la tranquil·litat financera, mantenint i millorant els serveis a les persones, prioritzant la despesa social i tot això sense haver incrementat els impostos i les taxes, doncs recordem que els darrers quatre anys han estat congelats».