TOTS 21

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament dels Pallaresos, Felicià Fortuny. Foto: Tarragona21

L’Ajuntament dels Pallaresos ha passat del dèfict al superàvit amb el nou govern municipal. En 2018 el dèficit era de 113.000 euros. Ara, el superàvit és de 194.000 euros, a exercici tancat de 2019. L’actuació del consistori s’ha basat en una regla senzilla: ‘Hem gastat menys, sobretot quant a inversions per tal de no desviar-nos pressupostàriament’, ha afirmat a Tarragona21 el regidor d’Hisenda, Felicià Fortuny.

El juny de l’any passat va canviar el color del govern municipal, amb l’acord Independents dels Pallaresos, PSC i Ciutadans, que deixaven a l’oposició una coalició comandada per Junts x Pallaresos. La situació econòmico-financera que es va trobar el nou consistori ‘no era alarmant, però el més important era la desviació pressupostària que havia deixat l’equip de govern anterior’, que sumava 291.000 euros, provocada principalment per les despeses en les obres de la sala-pavelló polivalent, segons Fortuny.

‘S’havia fet una despesa de 291.000 euros sense que figuressin al pressupost municipal, sense que els tinguessin’. Així, les dades del consistori indiquen que a 30 de juny de 2019, les obres a la sala polivalent sumaven 415.000 euros d’inversió. ‘Si tens una obra gran a fer, no la podràs executar tota de cop. Aleshores entres en una bola i cada cop es fa més gran’.

La correcció s’ha fet reduint inversions, frenant l’aportació a la sala polivalent i invertint-hi per fases. Queda ara pendent executar l’exterior de la sala polivalent, amb grades o un envelat, que es farà quan s’executi abans la part de baix. També es va descartar fer obres de millora en un carrer perquè en mig any que quedava de pressupost de 2019 no hi hava temps per fer-ho. També es va descartar realitzar millores previstes al nucli urbà.

La liquidació del dèficit no implica que s’hagi acabat amb la desviació pressupostària. ‘El més important és l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa’, afirma Fortuny. Amb el nou govern municipal, la desviació ha passat de 291.000 euros negatius a 253.000 positius, ‘ja que hem gastat menys. Ha acabat l’any -2019- i no m’he gastat tot el pressupost que tenia’.

D’altra banda, ‘amb la pandèmia, hem viscut menys ingressos municipals -també hem gastat menys en algunes partides no usades- i han aparegut les factures pendents de pagament de 2019, de l’anterior govern’, afirma Fortuny. Una situació afegida és que amb la pandèmia i el confinament, no s’han pogut fer obres.

El regidor abunda en una qüestió: ‘El romanent de tresoreria era d’1,1 milions d’euros, però prop de 800.000 euros eren de dubtós cobrament’.

La rigidesa en la despesa ho exemplifica el regidor afirmant: ‘Als regidors i al propi alcalde els dic que tenen els diners que tenen a la partida i no n’hi ha més, perquè he de corregir 291.000 euros. No podem continuar gastant’. L’Ajuntament es regeix per un pla Econòmic-Financer que fiscalitza la Diputació de Tarragona: ‘Si em passo, aleshores la Diputació -a través del SAM-  em vindrà amb les rebaixes’, afirma. ‘Abans que m’ho diguin des de la Diputació, m’he avançat’.

J. Garcia