.

.

TOTS 21

Torredembarra---El-Castell-Ajuntament-facana-principal_20100531100700
L’Ajuntament de Torredembarra ja ha rebut l’ingrés de més d’1.600.000 € de l’Agència Tributària que preveu el pressupost municipal per al 2016, aprovat inicialment el mes d’abril passat.

El 13 de maig les arques municipals van rebre 1.364.065,06 € en concepte de devolució de l’IVA del 2010 més 311.278,24 € d’interessos de demora. Aquests ingressos són conseqüència de la sentència del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya de 17 de setembre de 2015, la qual estima la reclamació presentada per l’Ajuntament, reconeixent el dret a la devolució de les quantitats ingressades així com els seus respectius interessos. Com que l’Agència Tributària no va recórrer la sentència, aquesta va esdevenir ferma.

En el pressupost municipal de 2016 aprovat inicialment, aquests diners s’han previst com a inversions destinades a l’ús general a l’espera de fixar finalment el seu destí. Ara que l’Ajuntament ja els ha rebut, l’alcalde, Eduard Rovira, ha comentat que cal pensar-ne la distribució. Les diferents possibilitats són: reducció del deute, inversions i increment del romanent. Aquesta qüestió es debatrà amb tots els grups municipals. Caldrà també decidir les quantitats econòmiques que es destinaran a cada opció, així com establir les inversions concretes a realitzar.