.

.

TOTS 21

Informació ciutadana desenvolupada per l’Ajuntament. Foto: Laia Díez

L’Ajuntament de Tarragona va iniciar al setembre un procés participatiu que vol implicar a la ciutadania i al teixit empresarial en el disseny del futur pla de la gestió dels residus, de la neteja viària i de les platges i de la gestió de la deixalleria de la ciutat. Les opinions i percepcions que es recopilin serviran de suport als serveis municipals a l’hora de valorar les necessitats actuals del servei i proposar actuacions de millora.

Actualment, s’ha començat amb la difusió d’una enquesta telemàtica a través de la qual es plantegen qüestions als usuaris relacionades amb el seu nivell de satisfacció amb el model actual de gestió de residus i de neteja de la ciutat i se’ls hi consulta quins canvis consideren necessaris per millorar-ne la seva valoració. Per exemple, es fan preguntes sobre quin tipus de recollida selectiva preferirien, contenidors tancats o porta a porta, com valoren el servei actual de neteja viària o si consideren que cal aplicar canvis al funcionament de les deixalleries mòbils, entre moltes altres qüestions.
En total, s’han dissenyat dos qüestionaris, un dirigit a la ciutadania i un altre a grans productors, que s’entén que són comerços, restaurants, establiments turístics, com ara hotels o càmpings, escoles, grans superfícies, supermercats, etc.

Sessions participatives i rutes veïnals

Per tal de donar a conèixer aquesta nova iniciativa municipal, s’ha previst cinc sessions participatives virtuals i quatre de presencials, que es faran en diferents barris i on es garantiran les mesures de prevenció de la COVID-19. L’objectiu d’aquestes trobades és treballar en grup per a la diagnosi del servei i per trobar propostes concretes de millora.

D’altra banda, també es realitzaran unes rutes veïnals dirigides principalment als veïns i veïnes que pertanyin a una mateixa zona de la ciutat per determinar els punts forts i febles del servei de neteja viària en aquell indret específic de Tarragona. De fet, en aquest sentit, l’empresa que s’encarrega de la coordinació i gestió del procés participació també s’ha posat en contacte amb associacions de veïns i entitats municipals amb l’objectiu de fer arribar l’enquesta a tots els seus membres. En el cas que alguna entitat encara no hagi rebut la informació es pot posar en contacte amb els organitzadors a través del correu electrònic tgn_neta@participa.cat.

La recollida de dades i opinions s’allargarà fins el mes de novembre. Foto: Laia Díez

Respondre l’enquesta presencialment

A banda de la recopilació de respostes de forma online i de les sessions grupals, a partir del dimarts 5 d’octubre s’instal·laran uns punts informatius que aniran rotant pels diferents barris de la ciutat. En total, seran 24 els indrets on al llarg de tot el mes d’octubre i fins a principis de novembre, dos educadors/es ambientals recopilaran les respostes dels usuaris amb el suport d’unes tauletes tàctils. També oferiran als ciutadans la possibilitat d’endur-se uns fullets amb un codi QR per realitzar l’enquesta en un altre moment.

D’altra banda, les responsables del punt informatiu també oferiran informació als establiments comercials propers a l’espai amb la finalitat de difondre al màxim el procés participatiu entre la ciutadania.

La recollida de dades i opinions s’allargarà fins el mes de novembre, moment en el qual es començarà a treballar en un informe que vol detectar els punts forts i febles dels serveis vigents i per definir millores a incloure en el futur contracte de neteja pública.

Com es pot participar en aquest procés?

1. Podeu seguir l’enquesta telemàtica en aquest enllaç
2. Aquí podeu consultar les rutes veïnals
3. Sessions telemàtiques i presencials en aquest enllaç
4. Consulteu aquí les enquestes presencials en els punts informatius