.

.

TOTS 21

La CUP va rebre la resposta del conseller José Luis Martín, responsable de l'àrea de Contractació, en la qual confirmava que només consta un expedient sancionador, de l'any 2018

La CUP va rebre la resposta del conseller José Luis Martín, responsable de l’àrea de Contractació, en la qual confirmava que només consta un expedient sancionador, de l’any 2018

El darrer Ple de gener de l’Ajuntament de Tarragona, la CUP va adreçar una pregunta a l’equip de Ballesteros per tal d’esclarir quantes sancions per incompliment de contracte s’han posat durant la present legislatura. En dia 15 de febrer, el grup municipal va rebre la resposta del conseller José Luis Martín, responsable de l’àrea de Contractació, en la qual confirmava que només consta un expedient sancionador, de l’any 2018. La formació anticapitalista expressa la seva sorpresa davant aquesta dada, la qual considera «que no es correspon la realitat». Això, segons la CUP, «mostra un cop més la manca de fiscalització flagrant de la gran quantitat de contractes externs que té l’Ajuntament, la majoria dels quals acumulen queixes veïnals o dels beneficiaris».

La CUP afirma que és «primordial garantir un seguiment acurat dels contractes de serveis externalitzats, ja que s’ha evidenciat reiteradament que les empreses actuen en interès propi i sovint deixen de complir parts del contracte per tal d’augmentar el seu marge de benefici». La formació posa com a exemple contractes grans com són el de recollida de residus, el de parcs i jardins o el de manteniment dels edificis municipals, els quals assegura «es pot comprovar, només passejant per la ciutat, que hi ha mancances en la prestació d’aquests serveis». A més, la CUP recorda que les denúncies públiques que han fet en relació a aquests contractes ja haurien d’haver implicat sancions, com ara la no adquisició de la maquinària corresponent per al servei de manteniment de parcs i jardins, les modificacions a la carta fetes en el marc del contracte de la brossa, o les queixes formulades per les direccions de les escoles en relació al seu manteniment.

En aquest sentit, els independentistes denuncien que «no s’està fent la feina necessària per tal de garantir una correcta fiscalització dels serveis externalitzats» i asseguren que aquest fet es demostra «no només amb la irrisòria xifra de només una sanció tramitada durant la present legislatura, sinó també amb la manca de motivació recorrent que trobem quan es proposa adjudicar pròrrogues dels diferents contractes, fet que demostra que no es té coneixement real de com s’està prestant cada servei».

La CUP conclou que «a l’equip de govern no li interessa fiscalitzar els contractes externalitzats ja que viu en completa connivència amb les empreses i els seus interessos particulars». Per aquest motiu, la formació ratifica la seva aposta per a la internalització tots els serveis ja que la considera «l’única manera de trencar amb aquesta lògica de clientelisme i de garantir que els diners dels tarragonins i tarragonines no es destina a engruixir certes butxaques».