.

.

TOTS 21

Ajuntament de Salou

Ajuntament de Salou

La tramitació del canvi de titularitat  d’una activitat no tindrà cap cost. L’Ajuntament de Salou va modificar les seves ordenances fiscals per deixar exemptes els canvis de titularitat d’haver de pagar la taxa corresponent. Aquesta nova mesura promoguda per l’Ajuntament de Salou ha entrat en vigor aquesta mateixa setmana.  L’objectiu és facilitar que el simple canvi de titular d’un establiment obert al públic no comporti més carrega fiscal al nou emprenedor de l’activitat.

El regidor de Gestió Econòmica, Ocupació i Noves Tecnologies, Jesús Barragán ha explicat que “l’Ajuntament ha fet un esforç en adaptar els seus procediments administratius al mínim cost, a l’efecte de que comporti un cost cero al contribuent” i ha afegit que “és una manera més de fomentar l’ empreneduria, donat que som molt conscients de l’esforç que implica a qualsevol persona interessat en iniciar un negoci”.

Amb aquesta nova mesura, el Consistori deixarà de percebre entre 90.000 i 110.000 euros en concepte de taxa per canvi de nom d’activitat, en benefici de tots aquells que vulguin iniciar una activitat al  municipi.  La finalitat és evitar gravar al contribuent i promoure la figura de l’emprenedor que assumeix un local comercial o comerç per la via de canvi de nom d’una llicència ja existent. Les condicions bàsiques són que l’activitat subjecta a canvi de nom, no suposi una variació de les condicions físiques del local respecte del titular que li traspassa la llicència. Es calcula que aquest tipus d’expedients suposa el 15% del total de volum de locals comercials existents a Salou,  assolint més de 200 expedients per any.

Altres ajudes per emprenedors

Cal recordar que Salou ja va aprovar un sistema d’ajuts per tal d’incentivar la creació de llocs de treball al municipi a favor de les empreses. Aquestes bases també estableixen un sistema d’incentius a la promoció de l’emprenedoria i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al municipi.

Per afavorir la creació i l’establiment de noves empreses, l’ajuda contempla una aportació econòmica de 500 euros que s’atorgarà de manera directa tant a les persones físiques com jurídiques entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre d’enguany. La durada de l’activitat empresarial haurà de ser com a mínim d’un any i la subvenció es reporta el 50% als sis primers mesos de l’inici de l’activitat i el 50% restant als següents 6 mesos.  Per la seva part, la regidora de Promoció de Ciutat i Comerç, Reyes Pino, apuntava “hem de continuar treballant per tal d’ajudar des de l’administració als emprenedors i fomentar l’obertura de nous negocis al municipi, molt especialment durant el primer any de vida”.