.

.

TOTS 21

El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat, amb els vots a favor de tots els membres de la corporació, durant la sessió ordinària del 29 de setembre, les Bases reguladores de les subvencions per a la contractació de persones desocupades, l’autoocupació i l’emprenedoria. El text va ser consensuat per tots els grups polítics, i tant el PSC com ICV-EUiA van realitzar algunes aportacions, les quals es van tenir en compte i hi van ser incloses.

Amb l’objectiu d’incentivar l’ocupació i oferir una solució a l’increment dels índex d’atur dels últims anys, l’equip de Govern va posar en marxa al 2014 una iniciativa pionera al territori en l’àmbit del foment de l’ocupació, una línia de subvencions per a empreses que contractessin persones desocupades. El projecte tenia dues finalitats principals, per una banda la reducció de l’atur i el suport als col·lectius més vulnerables de Roda de Berà, i, per l’altra, recolzar el teixit empresarial rodenc. Les ajudes es van allargar durant el 2015, tanmateix, després de dos exercicis es van detectar necessitats que no estaven incloses dins les bases. Per aquest motiu, l’equip de Govern va decidir ampliar l’objecte de la subvenció i redactar unes de noves amb dues línies subvencionables diferents. Per una banda la dirigida a la contractació de persones desocupades, i per altra, una subvenció encaminada al finançament de les despeses derivades de l’autoocupació i l’emprenedoria, tenint en compte que l’actual situació ha obligat a moltes persones a optar per crear els seus propis negocis.

A més a més, les noves bases simplifiquen la tramitació administrativa i facilitaran la sol·licitud i la justificació de les subvencions, garantint l’objectiu que es persegueix, el foment de l’ocupació.

Els pressupostos de l’exercici preveuen una consignació total de 85.000 euros. Les ajudes tindran caràcter retroactiu a 1 de gener de 2016 i s’estudiaran totes les incorporacions que s’hagin fet durant aquest l’exercici que hagin creat nous llocs de treball i seran també subvencionades.

L’import de la subvenció serà del 50% del cost total del contracte, el qual ha de ser  d’un mínim de tres mesos de durada i amb una jornada mínima del 50%, amb un màxim a atorgar de 10.000 euros per a cada empresa. Pel que fa a l’autoocupació es pagarà el 50% de les despeses detallades de l’activitat amb un màxim de 3.000 euros.

Un cop presentades les sol·licituds es constituirà una comissió qualificadora que estarà formada per membres de cada grup municipal, la qual aplicarà un sistema de vot ponderat.

En uns dies es publicaran les bases amb tots els detalls de la convocatòria al BOP i, des de llavors, les empreses i autònoms que vulguin presentar les seves sol·licituds tindran un termini de 20 dies hàbils per fer-ho, acompanyades de la documentació requerida, segons la línia de subvenció que hi correspongui.