TOTS 21

Pla general d’una instal·lació municipal de plaques fotovoltaiques a Reus. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Reus fa el primer pas per a la creació de l’empresa elèctrica municipal. En el ple celebrat aquest divendres s’ha aprovat l’inici de l’expedient per acreditar la «conveniència» i «oportunitat» de la iniciativa pública municipal per comercialitzar energia elèctrica. L’objectiu final és crear una empresa elèctrica pública depenent de l’Ajuntament de Reus, d’acord al Pla d’Acció Municipal 2019-2023 que, en l’àmbit del Medi Ambient i la Sostenibilitat inclou l’acció d’analitzar la viabilitat d’aquesta idea. L’acord plenari comporta la constitució d’una comissió d’estudi integrada de forma paritària per membres de la corporació i personal tècnic municipal.

Aquesta comissió haurà de redactar i presentar al plenari municipal en el termini màxim de tres mesos una memòria justificativa, que haurà d’analitzar els aspectes socials, jurídics, tècnics i financers de l’activitat econòmica de la futura empresa, i en la qual s’haurà de determinar també la forma de gestió.

La comissió estarà formada pel regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, que en serà el president, les regidores d’Hisenda, Mariluz Caballero, i d’Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, i tècnics municipals. Igualment, podrà comptar amb assessorament extern, segons informen fonts municipals.

D’acord a la normativa vigent, els ens locals poden exercir la iniciativa pública per a l’exercici d’activitats econòmiques, sempre que resti garantit el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera en l’exercici de les seves competències.

Redacció