TOTS 21

Imatge de l’Ajuntament de la Selva del Camp. Foto: Cedida

L’Ajuntament de la Selva convoca les beques universitàries B-1 i B-2 i beques de formació professional superior B-3 corresponents a l’any 2020. L’objectiu d’aquestes beques és el d’estimular la projecció de la cultura i la formació de l’alumne i recompensar el seu esforç continuat. Aquestes beques primen els criteris de capacitat i mèrit, tenint en compte els criteris econòmics que actuen com mòduls correctors.

Es donen:

– 5 beques B-1 per a estudiants de llicenciatura, diplomatura o grau universitari,
dotades amb 400 €  cadascuna.
– 3 beques B-2  per a alumnes que per primera vegada es matriculen al primer curs
de llicenciatura, diplomatura o grau universitari. Dotades amb 400 €  cadascuna.
– 2 beques B-3 per a alumnes que cursen un curs de cicle formatiu de grau superior,
de 400 € cadascuna.

El termini màxim per a la presentació de sol·licituds s’estableix fins al dia 18 de desembre de 2020, a les 14 hores.

Clicant aquí tindreu accés al full de sol·licitud de les beques

Clicant aquí tindreu accés a les bases de la convocatòria

Redacció