.

.

TOTS 21

Imatge del ple municipal celebrat a Castellvell

El consistori també destinarà 15.000 euros més per garantir el subministrament de gas a l’escola Santa Anna, arran l’augment del cost energètic

El Ple de l’Ajuntament de Castellvell del Camp celebrat aquest dijous 30 de juny va donar llum verda a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit 07/22, per import de 23.940 euros, amb l’objectiu de finançar una sèrie de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent. Entre aquestes, destaquen un suplement per a la renovació del sistema de climatització de la llar d’infants Els Eixerits i una partida per poder garantir el subministrament de gas a l’escola Santa Anna. El punt es va aprovar per unanimitat.
Es renova el sistema de climatització de la llar d’infants

El sistema de refrigeració/calefacció de la llar d’infants Els Eixerits presenta deficiències en el seu funcionament, especialment els dies d’humitat. La maquinària queda afectada greument, sobretot per les contínues pèrdues de gas que sovint requereix la intervenció dels tècnics. L’equip de govern recorda que la llar constitueix “un equipament municipal de gran importància pel consistori” i, per aquesta raó, decideix renovar el sistema de climatització per un amb més eficiència i més estalvi energètic que proporcioni un servei adequat als usuaris i usuàries de la llar d’infants.
Des del govern municipal s’informa que existeix crèdit per un import de 8.712 euros, però s’ha de suplementar en 4.840 euros més, ja que finalment s’instal·larà un sistema més eficient del previst inicialment, que és molt més car, per així poder demanar a la Diputació de Tarragona la subvenció de transició energètica.

El subministrament de gas a l’escola, garantit

D’altra banda, l’Ajuntament de Castellvell del Camp també ha aprovat un suplement de 15.000 euros més per poder afrontar el cost del subministrament del gas a l’escola Santa Anna de tot l’any. En aquest sentit, el govern municipal recorda que el pressupost de 2022 confeccionat entre els mesos d’octubre i novembre de 2021 va fer servir de referència les despeses de gas realitzades els darrers 4 anys. Però el subministrament del gas de l’escola s’ha incrementat molt, com passa a nivell global. En els primers 3 mesos de l’any, el consistori ha esgotat l’aplicació pressupostària i això vol dir que el cost del primer trimestre ha pujat més que tot el cost de l’any 2021. Per tot plegat, el suplement de crèdit garanteix aquest servei bàsic per a l’escola.
Altres acords

El Ple també va aprovar, entre altres acords, l’adhesió del consistori al Protocol Comarcal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci. També es va aprovar el conveni marc de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp en relació al servei municipal de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys. Ambdós acords es van prendre per unanimitat.

L’Ajuntament també va donar llum verda, amb el suport de tots els grups municipals, a l’adjudicació del contracte de servei de dinamització comunitària i juvenil de Castellvell del Camp a Icària Acció Socioeducativa SCCL per un import de 120.564,14 euros.
Moció de suport als jutges de pau

En l’apartat de mocions, el plenari va aprovar per unanimitat una moció de suport als jutjats i als jutges de pau de forma eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones en la resolució de conflictes. D’aquesta manera, l’Ajuntament s’oposa a la supressió de la figura dels jutges de pau, que contempla la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia que es troba en tràmit a les Corts Generals.
Abans de començar el plenari, l’alcalde de Castellvell del Camp, Josep Sabaté, va fer lectura del Manifest del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI.