TOTS 21

L’Ajuntament de Castellvell del Camp ha fet públiques les bases reguladores dels Pressupostos Participatius 2021-2022, els primers de la història del municipi. La dotació pressupostària, per un valor de 30.000 euros, es consignarà en el capítol 6 del pressupost d’inversions del 2022. Tots els ciutadans i ciutadanes empadronats a Castellvell del Camp, majors de 16 anys, i les entitats amb seu social al municipi podran participar en el procés de presentació de propostes, de l’1 al 30 de juny del 2021. Les propostes admeses es posaran a votació popular, el novembre del 2021, i els projectes escollits s’incorporaran al pressupost del 2022 per a la seva execució.

Les propostes

Les propostes es podran presentar presencialment a l’oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Castellvell del Camp o electrònicament, abans del 30 de juny del 2021, mitjançant sol·licitud a través del web municipal www.castellvelldelcamp.cat. Cada persona o entitat podrà presentar un màxim de dues propostes.

Les idees presentades hauran de ser propostes d’inversió i el seu pressupost no podrà ser superior a 30.000 euros (IVA inclòs) i que no comprometin el pressupost d’altres anys. Aquestes hauran de ser de competència municipal i sobre béns de propietat municipal. Alhora, les propostes hauran de ser viables tècnicament i econòmicament, amb un cost de manteniment sostenible i que es puguin executar en l’exercici del 2022. Els projectes no suposaran la contractació de nou personal i hauran de ser inclusius, socialment equitatius i sostenibles ambientalment, amb visió col·lectiva i d’interès general.

L’Ajuntament realitzarà aquest mes de maig una campanya de comunicació que inclourà la presentació pública del procés de Pressupostos Participatius mitjançant sessions informatives, l’edició de material gràfic, informació a través de la pàgina web municipal, la plataforma eBando, les xarxes socials i altres instruments.

Els òrgans del procés

L’Ajuntament ha creat la Comissió d’impuls i seguiment dels Pressupostos Participatius, presidida per l’alcalde i formada per un representant de cada grup municipal, amb l’assistència dels membres de la Comissió tècnica. Es convocarà i/o serà informada de totes les fases al llarg del procés.

Pel que fa a la Comissió Tècnica, estarà formada per tècnics de les diferents àrees de l’Ajuntament: arquitecte, arquitecte tècnic, tècnic de l’àrea d’Hisenda i tècnic de l’àrea de secretaria. La seva principal funció serà assessorar sobre la viabilitat legal, tècnica i econòmica de les propostes presentades per la ciutadania i en farà un seguiment de l’execució.

Declaracions de l’alcalde de Castellvell, Josep Manuel Sabaté:

Redacció