.

.

TOTS 21

El ple telemàtic de l’ajuntament de Castellvell ha aprovat aquest dimecres la suspensió definitiva de les contribucions especials imposades durant l’anterior mandat als veïns del nucli antic per les obres de pavimentació de la zona. Els vots de l’equip de govern han estat suficients per desestimar les al·legacions de Junts per Castellvell, promotor de la polèmica mesura quan tenia l’alcaldia i que ha acabat votant en contra. El PSC, per la seva banda s’ha abstingut.

L’alcalde, el republicà Josep Manel Sabaté, i el portaveu d’Ara per Castellvell, Josep Carretero, han defensat el seu posicionament argumentant que donaven així compliment al seu programa electoral. El regidor Daniel Llevat, en representació de Junts, ha manifestat la “perplexitat” del seu grup pel rebuig per part de l’equip de govern de les al·legacions presentades “sense cap informe tècnic ni jurídic que ho avali amb arguments. Els regidors de l’equip de govern han acabat fent de jutge i part”, ha afegit, recordant a més l’existència d’un informe desfavorable del secretari.

Per la seva banda, el batlle ha assegurat que des de Junts “vau passar olímpicament dels informes dels tècnics quan manaveu. I llavors el que deien és que el deteriorament de les clavegueres i de les canonades era degut a la manca de manteniment de l’Ajuntament. I si és així, això vol ddir que qui ha de pagar és l’Ajuntament, assumint les conseqüències”. Sabaté ha deixat clar que no hi haura discriminació respecte a altres urbanitzacions “recepcionades pel consistori” on s’han de dur a terme arranjaments similars, perquè també quedaran exemptes de les contribucions especials. Finalment ha reconegut que “potser la solució trobada no és la millor, però tenim claríssim que és el què hem de fer. I si porta conseqüències, les assumirem i buscarem altres fórmules”.

Carretero també ha carregat contra Junts deixant clar que l’actual és “una decisió política” i ha demanat a l’oposició “passar pàgina”. Entre altres coses perquè, a parer seu, la imposició de les contribucions es fonamentava en unes ordenances fiscals que ha dubtat fossin legals i perquè el cost de les obres, 1,2 milions d’euros, “ja estaven dins del pressupost municipal. Aquesta partida ja cobria totalment el cost. Llavors, la conclusió és que no calia demanar els 200.000 euros que demanàveu als veïns”. Des de Junts s’han defensat al·legant que les ordenances estaven vigents per haver estat publicades al butlletí de la província i que si existia una partida era per garantir-se el pagament de les subvencions.

Per la seva banda, el representant socialista, Pere Carrasco, ha defensat la seva abstenció posant en dubte les prioritats de les obres dutes a terme el centre de la vila respecte a la resta de nuclis habitats, ha advertit sobre l’advertiment del secretari però també ha reconegut que els dos partits de govern havien defensat al seu programa la decisió presa aquest dimecres. “Teniu la legitimitat de les urnes”, ha assegurat.

El ple també ha aprovat el nou ROM, que converteix la Junta de Portaveus en un òrgan col·legiat amb presència del secretari i aixecament d’acta (així com indemnitzacions per presència) i la modificació de l’ordenança de venda no sedentària per permetre la venda de carn i peix (prohibida fins ara) amb totes les garanties sanitàries.

Alhora, el plenari ha acordat que el nou Jutge de Pau sigui Esteban Fernández Arribas en substitució de Palmira Güell (amb el vot en contra de Junts i el suport del PSC), així com nomenar com a festes locals per l’any vinent el divendres 22 de gener i el dilluns 26 de juliol.

J.S.